Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Структура господарського комплексу. Розміщення виробничих сил

Реферат Структура господарського комплексу. Розміщення виробничих сил

1. Структура господарського комплексу


Галузева структура господарства - це сукупність його галузей, що характеризуються певними кількісними співвідношеннями (склад і пропорції розвитку галузей) і взаємозв'язками.

Галузева структура господарства представлена ​​галузями матеріального і нематеріального виробництва (галузями виробничої та невиробничої сфери),

Виробничу сферу утворюють галузі:

безпосередньо створюють матеріальний продукт (промисловість і будівництво, сільське і лісове господарство);

доставляють матеріал продукт споживачеві (транспорт і зв'язок);

пов'язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу (торгівля, товариств харчування, матеріально-технічне постачання, збут, заготівлі).

Невиробнича сфера включає галузі послуг (житлово-комунальне господарство та побутове обслуговування населення, транспорт і зв'язок по обслуговуванню населення) та соціального обслуговування (освіта, охорона здоров'я, культура, наука, кредитування, фінансування та страхування, апарат управління та ін.)

У галузевій структурі господарства виділяються також міжгалузеві поєднання (комплекси), представлені як сукупність однорідних виробництв в рамках однієї галузі (наприклад, паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний, транспортний комплекси), так і технологічно пов'язані різні галузі (будівельний, військово-промисловий, аграрно-промисловий комплекси).

Важливою складовою частиною господарства є інфраструктура, що представляє собою сукупність матеріальних засобів на обслуговування виробництва та населення.

Залежно від виконуваних функцій розрізняють виробничу, соціальну і ринкову інфраструктуру.

Виробнича інфраструктура продовжує процес виробництва в сфері обігу і включає транспорт, зв'язок, складське господарство, матеріально-технічне постачання, інженерні споруди і пристрої, комунікації та мережі (лінії електропередач, нафтопроводи, газопроводи, теплотраси, водопровід, телефонні мережі і т. п.).

Соціальну інфраструктуру в основному утворюють галузі житлово-комунального та побутового господарства населених пунктів (пасажирський транспорт, мережі водо-і енергопостачання, каналізація, телефонні мережі, культурно-видовищні об'єкти, заклади народної освіти, охорони здоров'я, громадського харчування та тощо).

Ринкова інфраструктура включає комерційні банки, товарно-сировинні та фондові (операції з грошовими ресурсами і цінними паперами) біржі.

У ході історичного розвитку в галузевій структурі світового господарства відбуваються зміни. Як загальна тенденція, спочатку В«первинні галузіВ» (сільське господарство і видобувна промисловість) поступаються першістю В«вторинним галузямВ» (обробна промисловість і будівництво), потім В«вторинніВ» - В«третиннимВ» (сфера послуг). p align="justify"> У сучасній структурі світового господарства частка сфери послуг та інших галузей невиробничої сфери (третинні галузі) істотно зросла і зменшилася частка виробничої сфери (первинні та вторинні галузі). У середньому в світі в невиробничій сфері вже зайнято більше 1/3 активного населення, а в окремих розвинених країнах світу цей показник (зайнятості) доходить до 50% і вище. У структурі ВВП окремих розвинених країн частка сфери послуг і того вище (60% у Німеччині та Японії, 70% в США). p align="justify"> У територіальній структурі сучасного світового господарства можна виділити кілька ієрархічних рівнів і відповідних їм видів територіальних утворень.

Регіон - найбільше територіальне утворення в господарстві світу, складене з декількох (з груп) країн, розташованих на одній загальній території і об'єднаних рядом інших ознак. У складі світового господарства виділяють сім основних або головних регіонів: Північну Америку, Латинську Америку, Африку, Австралію й Океанію, Співдружність Незалежних Держав (СНД), Зарубіжну (по відношенню до країн СНД) Європу та Азію. p align="justify"> Субрегіон - велика частина регіону, що відрізняється від інших його складових частин своєрідністю історичних, природних та економічних умов розвитку продуктивних сил, соціалізацією і особливостями розміщення господарства.

Країна - територія (місцевість), межі і цілісність якої обумовлені суверенітетом держави, з

Економічний район - це географічно цілісна територіальна частина господарства країни, яка має свою виробничу спеціалізацію, міцні внутрішні економічні зв'язки і нерозривно зв'язана з іншими частинами суспільним територіальним поділом праці. p align="justify"> Економічні зони - великі територіальні утворення, складені з декількох (групи) районів, з х...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Порядок і способи проведення експертизи послуг сфери житлово-комунального г ...
  • Реферат на тему: Світове господарство. Поняття та етапи розвитку світового господарства
  • Реферат на тему: Поняття галузі економіки. Класифікація галузей народного господарства
  • Реферат на тему: Поняття, структура і суб'єкти світового господарства
  • Реферат на тему: Структура світового господарства