Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Основи інновацій та інноваційної діяльності

Реферат Основи інновацій та інноваційної діяльності

Курсова робота

ОСНОВИ ІННОВАЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В В В В В В В В В В В В В 

Томськ 2010

В 

ЗМІСТ

В 

Введення

1. Теоретичні основи інновацій

1.1 Основні поняття інноваційної діяльності

1.2 Класифікація інновацій

2. Сутність інновацій

2.1 Значення інноваційної діяльності для підприємств

2.2 Значення інноваційної діяльності для економіки

Висновок

Література

В В 

ВСТУП


Для ринкової економіки характерна конкуренція самостійних фірм, ключ до успіху в якій - постійне оновлення своєї продукції, впровадження виробничих, організаційних, управлінських та інших нововведень. Підприємство успішно і регулярно реалізує інноваційну діяльність обов'язково отримує конкурентні переваги на ринку.

У період переходу російської економіки до нової економіки знань значення інновацій в конкурентній боротьбі підприємств тільки зросте. Адже в трансформаційний період ведуться роботи з усунення існуючих зараз бар'єрів інноваційної діяльності (Наприклад, таких як: брак фінансових ресурсів на інновації, відсутність належної науково-дослідної бази, кадрів необхідної кваліфікації, необхідної науково-дослідної та маркетингової інформації і т.д.). А адже чим доступніше інновації, тим більше визначальний характер вони носять для конкурентної боротьби підприємств.

Звідси можна зробити висновок, що менеджера добре розбирається в сутності інновацій, що не боїться ризиків, пов'язаних з їх впровадженням, становить велику цінність для підприємств.

Розуміння сутності та значення інновацій так само важливо для решти персоналу інноваційної організації. Багато організацій стикаються з проблемами неприйняття і опору змінам в організації з боку співробітників. Але ж якби вони добре розуміли значення інновацій для організації, проблеми подібного роду навряд чи виникали б.

Навіть людям безпосередньо не мають справу з інноваційною діяльністю розуміння значення інновацій також дуже важливо. Чим більше в державі відсоток населення, що розуміє і приймає зміни, тим легше дається інноваційна політика цій державі.

Мета даної роботи - дослідження значення інновацій для підприємств та економіки держави. Для виконання поставленої мети, потрібно виконати наступні завдання: аналіз літератури з теми інновацій, розбір понять пов'язаних з цією темою і властивостей інновацій, класифікація інновацій по найбільш значущих ознаками, виявлення сутності і значення інновацій для підприємств та економіки. Об'єкт дослідження - Інновації та інноваційні процеси. Предмет - значення інноваційної діяльності для підприємства і економіки.


...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття інновацій та інноваційної діяльності
  • Реферат на тему: Дифузія інновацій: сутність, етапи, інноваційні ролі підприємств
  • Реферат на тему: Застосування інтегрованих маркетингових комунікацій для просування інноваці ...
  • Реферат на тему: Поняття венчурної діяльності. Види інновацій
  • Реферат на тему: Забезпечення ефективності впровадження організаційних і управлінських іннов ...