Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Інфляція і антиінфляційна політика РК

Реферат Інфляція і антиінфляційна політика РК

ЗМІСТ


ВСТУП

1 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНФЛЯЦІЇ

1.1 Сутність, типи і показники інфляції

1.2 Взаємозв'язок інфляції і безробіття. Крива Філіпса. Механізм адаптаційних очікувань

2 АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

2.1 Аналіз інфляційних процесів в Республіці Казахстан

2.2 Напрями антиінфляційної політики Республіки Казахстан

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП


Інфляція - Процес, притаманний економіці, при якому відбувається переповнювання сфери обігу паперовими грошима внаслідок надмірного (порівняно з реальним пропозицією товарів) їх випуском.

Найбільш загальне, традиційне визначення інфляції - переповнення каналів обігу грошової масою понад потреби товарообігу, що викликає знецінення грошової одиниці і відповідно зростання товарних цін.

Однак визначення інфляції як переповнення грошового обігу знеціненими паперовими грошами не можна вважати повним. Інфляція, хоча вона і виявляється в зростанні товарних цін, не може бути зведена лише до чисто грошового феномену.

Це складне соціальне явище, породжене диспропорціями відтворення у різних сферах ринкового господарства. Інфляція являє собою одну з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки.

Інфляція це знецінення грошей, що виявляється, загалом, і нерівномірному зростанні цін на товари і послуги.

При інфляції відбувається порушення законів грошового обігу, що викликається диспропорціями процесу суспільного виробництва та емісією надмірної кількості грошей.

Інфляція в Казахстані володіє характерними особливостями, пов'язаними зі специфікою республіки в економічному та соціальному аспектах розвитку в до-і післярадянських період.

Однак, інфляція, хоча і виявляється в зростанні товарних цін, не може бути зведена лише до чисто грошового феномена. Це складне соціально-економічне явище, породжене диспропорціями відтворення у різних сферах ринкового господарства. Інфляція, маючи тривалу і багату історію, і зараз являє собою одну з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу.

У сучасному світі існує чимало проблем, які ми можемо з усіма підставами назвати глобальними. Інфляція - одна з них. Вона існувала з часів економічного розвитку людства, але цілком проявилася порівняно недавно, вразивши відразу економіки всіх країн: розвинених країнах і. Вся прогресивна економічна думка людства, поклала чимало зусиль для боротьби з нею, але інфляція остаточно переможена була, тому що з'явилися нові і більш складні її форми.

Актуальністю даної курсової роботи є те, що знецінення грошей і підвищення цін призводить до збільшення витрат бюджету, зниження реальних доходів держави, необхідність посилення податкового тягаря, зростання державного боргу, викликається дефіцитом державного бюджету, що в свою чергу показує вплив інфляції на економіку Республіки в цілом...


сторінка 1 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Крива Філіпса та проблеми взаємозв'язку інфляції і безробіття. Інфляці ...
  • Реферат на тему: Інфляція: сутність, види, причини. Наслідки інфляції
  • Реферат на тему: Інфляція: сутність, причини, методи боротьби. Інфляція в Республіці Білору ...
  • Реферат на тему: Інфляція, інфляція і антиінфляційна політика в РФ
  • Реферат на тему: Інфляція і антиінфляційна політика Республіки Білорусь