Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Фізична хімія

Реферат Фізична хімія

1. Предмет і завдання хімії. Місце хімії серед природничих наук


Хімія - наука про будову, властивості речовин, їх перетвореннях та супроводжуючих явищах. Залежно від атомарної природи досліджуваного речовини, типів хімічних зв'язків між атомами розрізняють неорганічну, органічну і елементоорганіческіе хімії. Об'єктом неорганічної хімії є всі хімічні елементи та їх сполуки, інші речовини на їх основі. Органічна хімія вивчає властивості великого класу сполук, утворених за допомогою хімічних зв'язків вуглецю з вуглецем. Хімія є загальнотеоретичної дисципліною. Вона покликана дати студентам сучасне наукове уявлення про речовину як одному з видів рухомої матерії, про шляхи, механізми і способи перетворення одних речовин в інші. Знання основних хімічних законів, володіння технікою хімічних розрахунків, розуміння можливостей, що надаються хімією за допомогою інших фахівців, що працюють в окремих і вузьких її областях, значно прискорюють отримання потрібного результату в різних сферах інженерної та наукової діяльності. p align="justify"> Предмет, завдання, значення предмета хімія

Хімія вивчає властивості, склад, будова і процеси перетворення речовин. вперше визначення хімії як науки дав м. в. Ломоносов: В«хімічна наука розглядає властивості та зміни тел ... повинна дослідити склад тіл, пояснити причину того, що з речовинами при хімічному перетвореннях відбувається В». завдання певні Ломоносовим дуже близькі до сучасних.

Хімія тісно пов'язана з фізикою. В«І ці дві науки, - писав Ломоносов, - так з'єднані між собою, що одна без іншої досконало бути не можутьВ». хімія також стикається також і з іншими природничими науками із завдань хімії випливає її значення. В«Широко простягає хімія руки свої у справи людські. куди не подивитеся, куди НЕ оглянемося - скрізь перед очима нашими успіхи її застосування В», - вказував Ломоносов ще в 1751р. в справжні час неможливо уявити собі життя без хімії. сучасна хімія припала в усі галузі народного господарства. хімічна промисловість випускає продукти, які є предметом споживання людини: синтетичний каучук, пластичні маси, штучне волокно, штучне паливо, барвники, лікарські речовини та багато іншого. в сільському господарстві широко застосовуються мінеральні добрива і хімічні засоби захисту рослин.

Атомно-молекулярне вчення допомагає скласти правильне розуміння про природу речовин і їх перетворення. воно лежить в основі всіх законів хімії.

Ломоносов створив струнке атомно-молекулярне вчення і вперше застосував його в хімії. основні положення атомно-молекулярного вчення М.В. ломоносова викладені в роботі В«елементи математичної хіміїВ» (1741г.) сутність атом-молекулярного вчення зводитися до наступного:

. всі речовини складаються з В«корпускулВ» (так Ломоносов називав молекули). між якими є проміжки.

. молекули перебувають у безперервному русі.

. молекули складаються з В«елементівВ» (так Ломоносов називав атоми). атоми, як і молекули перебувають у безперервному русі.

. атоми характеризуються певною масою і розмірами.

. молекули простих речовин з однакових атомів, а молекули складних - з різних атомів.

Через 67 років після ломоносова атомістичне вчення в хімії застосував англійський вчений дальтон. у своїй основі вчення Дальтона повторює вчення ломоносова. разом з тим воно розвиває його далі, оскільки дальтон вперше спробував встановити атомні ваги відомих тоді елементів. однак дальтон заперечував існування молекул у простих речовин, що в порівнянні з вченням ломоносова є кроком назад. по Дальтону, прості речовини складаються тільки з атомів, і лише складні речовинами - з В«складних атомівВ» (молекул).

Атомно-молекулярне вчення в хімії остаточно утвердилося лише в середині xix в. на міжнародному з'їзді хіміків у карлсруе в 1986 р. були прийняті визначення молекули й атома.

Молекула - це найменша частинка даної речовини, що володіє його хімічними властивостями. хімічні властивості молекули її составм і хімічною будовою.

Атом - найменша частинка, що входить до складу простих та складних речовин. хімічні властивості атома визначаються його будовою. атом - це електронетральная частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра і одного або декількох електронів.

За сучасними уявленнями з молекул складаються лише речовини молекулярної будови (багато неметали, вода, органічні сполуки з неіонний зв'язками). речовини немолекулярного будови складаються не з молекул, а з інших хімічних часток, хімічно пов'язані один з одним (алмаз, кремній, солі). у речовин молекулярної будови хімічний зв'язок між молеку...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: М.В. Ломоносов - праці в галузі хімії і фізики
  • Реферат на тему: Основні етапи розвитку фармацевтичної хімії та передумови створення нових л ...
  • Реферат на тему: Кінетична парадигма в хімії. Про природу каталізу в хімії та філософії
  • Реферат на тему: Вивчення рівноваги між таутомерними формами молекули нітрогуанідіна за допо ...
  • Реферат на тему: Розвиток хімії в XIX столітті. Періодична система хімічних елементів