Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Фінанси та кредит

Реферат Фінанси та кредит

1. Характеристика фінансів як економічна категорія


Фінанси представляють собою сукупність грошових відносин, організованих державою, в процесі якого здійснюється формування і використання загальнодержавних фондів. Для вирішення економічних, соціальних і політичних завдань. Фінанси - невід'ємна частина грошових відносин, однак, не всі грошові відносини є фінансовими. p align="justify"> У цьому сенсі фінанси тісним чином пов'язані з грошовим обігом і сферою кредиту. Разом з тим, гроші виконують різні функції, основною з яких можна назвати функцію загального еквівалента. На відміну від них, фінанси представляють систему відносин, тобто є інструментом накопичення та розподілу багатства.

Фінанси - відносини наступних компонентів:

. відносини щодо створення і використання централізованих фондів держави;

. відносини з розподілу і перерозподілу ресурсів шляхом використання державного бюджету територіальних бюджетів і позабюджетних фондів;

. відносини щодо створення і перерозподілу фондів підприємств, домашніх господарств.

Фінанси відрізняються від грошей як за змістом, так і по виконуваних функцій. Гроші - це загальний еквівалент, за допомогою якого насамперед вимірюються затрати праці асоційованих виробників, а фінанси - це економічний інструмент розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу, знаряддя контролю за утворенням і використанням фондів грошових коштів. p align="justify"> Критеріями віднесення тих чи інших відносин до фінансових можна назвати наступні:

. Реальний рух грошових коштів, тобто перехід від одного власника до іншого.

. Розподільний характер цих відносин. p align="justify">. Місце виникнення - друга стадія відтворювального процесу. p align="justify"> Фінансові відносини виражають грошові відносини між:

В· підприємствами та працівниками (виплата заробітної плати, видача дивідендів, матеріальні санкції);

В· підприємствами та його філіями, підрозділами (наділення обіговими коштами, надання їм ресурсів для оновлення МТБ, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів;

В· підприємствами (оплата рахунків, виплата авансів, спільна участь у здійсненні інвестиційних проектів, стягнення санкцій за порушення договорів);

В· підприємством і державою (платежі податків, фінансування з бюджету окремих витрат);

В· підприємствами та банками (зберігання власних коштів підприємств на рахунках у банках, депозити, короткострокове і довгострокове кредитування);

В· державою і населенням (сплата податків про зборів, фінансування державою частини соціально - культурних потреб населення, придбання облігацій державних позик);

В· банками і населенням (вклади населення в ощадбанк і інші банки, придбання банківських сертифікатів, виплата банками населенню доходу за вкладами, сертифікатам.


2. Функції фінансів та механізм їх реалізації


Фінанси-це сукупність грошових відносин, організованих державою, в процесі яких здійснюється формування і використання фондів грошових коштів.

Фінанси підпр-й вип-ють 3 функції:.

Забезпечує функція предпол-ет, що предпр-е д.б. повністю забезпечено в оптимальному розмірі необх-ми ден-ми ср-ми при дотриманні дуже важливого принципу: всі витр-ди д.б. покриті власними дох-дами. Тимчасова доп-я потреба в ср-вах покривши-ся за рахунок кредиту та інших позикових джерел. p align="justify"> Розподільни-я функція тісно пов'язана з обеспеч-й функцією. Розподілить-е отнош-я також серйозно впливають на кінцеві рез-ти. Распределяемая виручка від реалізації продукції частково направляється на відшкодування витрат підпр-я (спожиті ср-ва произв-ва та з/п), а інша частина її предст-ет його прибуток. Прибуток распред-ся м/у підприємством і бюджетом. Розподілить-я ф-ція створює умови, за кот-х предпр-е і галузь, що дотримують планово-фін-ву дисципліну, можуть безперебійно осущ-ть свою госп-у деят-ть і вип-ть фін-е зобов, контр-я функція дає возм-ть своевр-но виявляти порушення в деят-ти і вживати заходів до їх усунення. Фінанси підпр-й вип-ють свої ф-ції за допомогою ряду фін-х категорій, всебічно хар-щих госп-у і комерц-ю деят-ть підпр-й. До них відносяться: собівартість, ціна, валовий дох-д, чистий дох-д, прибуток, ОБС, амортизація та ін Охоплюючи всі сторони госп-й деят-ти предпр-й і характеризуючи їх за допомогою фін-х категорій, можна отримувати повне уявлення про госп-но-фін-й деят-ти предпр-й, ступеня вип-я ними колич-х і кач-х пок-лей і нормативів.

Контрольна функція пов'язана із застосуванням різного роду стиму...


сторінка 1 з 38 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Фінанси домашніх господарств у системі фінансових відносин
  • Реферат на тему: Фінанси домашніх господарств у системі фінансових відносин
  • Реферат на тему: Фінанси в системі міжнародних фінансових відносин
  • Реферат на тему: Фінанси домогосподарств у системі фінансових відносин у країні
  • Реферат на тему: Державні фінанси: історія розвитку відносин