Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Фінанси та кредит

Реферат Фінанси та кредит

лів і санкцій, а також відповідних показників. Якщо підпр-е своєчасно рассчит-ся з бюджетом, банками, постачальниками, воно тим самим покращує свої кінцеві рез-ти, підвищує ефект-ть произв-тва і использ-я ср-в. В іншому випадку воно змушене платити штрафи, пені, неустойки, виникає напружений фін-е полож-е, погіршуються кінцеві рез-ти. Однією з форм фін-го контролю є использ-е ряду фін-х пок-лей. Головним з них явл-ся стабільна наявність ср-тв у предпр-я. Саме в цьому проявляється взаємодія контрольної функції фін-у з першими двома. До інших фін-м пок-лям відносяться: заборгованість постачальникам, банку, бюджету, працівникам, забезпеченість ОбСтв соотв-ми джерелами, збитки, ліквідність, платоспроможність та ін Функції фін-в виступають у взаємозв'язках і взаємозумовленості. p align="justify"> Сутність фінансів проявляється в їх функціях. Фінанси виконують дві основні функції: розподільну і контрольну. Ці функції здійснюються фінансами одночасно. Кожна фінансова операція означає розподіл суспільного продукту і національного доходу і контроль за цим розподілом. p align="justify"> Розподільна функція проявляється при розподілі національного доходу, коли відбувається створення так званих основних, або первинних доходів. Їх сума дорівнює національному доходу. Основні доходи формуються при розподілі національного доходу серед учасників матеріального виробництва. Вони діляться на дві групи: перша група - зарплата робітників, службовців, доходи фермерів, селян, зайнятих у сфері матеріального виробництва; друга група - доходи підприємств сфери матеріального виробництва. p align="justify"> Однак первинні доходи ще не утворюють громадських грошових фондів, достатніх для розвитку пріоритетних галузей народного господарства, забезпечення обороноздатності країни, задоволення матеріальних і культурних потреб населення. Необхідно подальший розподіл або перерозподіл національного доходу. p align="justify"> Перерозподіл національного доходу пов'язано: з міжгалузевим та територіальним перерозподілом коштів в інтересах найбільш ефективного та раціонального використання доходів і накопичень підприємств і організацій; наявністю поряд з виробничою невиробничої сфери, в якій національний дохід не створюється (освіта, охорона здоров'я , соціальне страхування та соціальне забезпечення, управління); перерозподілом доходів між різними соціальними групами населення. У результаті перерозподілу утворюються вторинні, або похідні доходи. До них відносяться доходи, отримані у галузях невиробничої сфери, податки (прибутковий податок з фізичних осіб та ін.) Вторинні доходи служать для формування кінцевих пропорцій використання національного доходу. p align="justify"> Активно беручи участь у розподілі і перерозподілі національного доходу, фінанси сприяють трансформації пропорцій, що виникли при первинному розподілі національного доходу, в пропорції його кінцевого використання. Доходи, створювані в ході такого перерозподілу, повинні забезпечити відповідність між матеріальними і фінансовими ресурсами і насамперед між розміром грошових фондів та їх структурою, з одного боку, і обсягом та структурою засобів виробництва і предметів споживання - з іншого. p align="justify"> Перерозподіл національного доходу відбувається між виробничою і невиробничою сферами народного господарства, галузями матеріального виробництва, окремими регіонами країни, формами власності, класами і соціальними групами населення. Кінцева мета розподілу і перерозподілу національного доходу і валового внутрішнього продукту (ВВП), що здійснюються за допомогою фінансів, полягає у розвитку продуктивних сил, створенні ринкових структур економіки, зміцненні держави, забезпеченні високої якості життя широких верств населення. При цьому роль фінансів підпорядкована завданням підвищення матеріальної зацікавленості працівників і колективів підприємств і організацій у поліпшенні фінансово-господарської діяльності, досягненні найкращих результатів при найменших витратах. p align="justify"> Фінанси виконують також контрольну функцію. Будучи інструментом формування та використання грошових доходів і фондів, вони об'єктивно відображають хід розподільного процесу. Контрольна функція проявляється в контролі за розподілом ВВП по відповідним фондам і витрачанням їх за цільовим призначенням. p align="justify"> В умовах переходу на ринкові відносини фінансовий контроль спрямований на забезпечення динамічного розвитку суспільного та приватного виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, всемірне поліпшення якості роботи в усіх ланках народного господарства. Він охоплює виробничу і невиробничу сфери. Націлений на підвищення економічного стимулювання, раціональне та бережливе витрачання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів та природних багатств, скорочення непродуктивних витрат і втрат, припинення безгосподарності та марнотратства. p align="justify"> Одна з важливих задач фінансового контролю - перевірка точного дотримання законодавства з фінансов...


Назад | сторінка 2 з 38 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Зовнішня торгівля та її вплив на рівень національного доходу
  • Реферат на тему: Побудова груп торгових точок за обсягом щоденного доходу. Відображення дин ...
  • Реферат на тему: Стратегічний план створення малого підприємства з виробництва і збуту заліз ...
  • Реферат на тему: Вивчення доходу населення
  • Реферат на тему: Розрахунок середньодушового доходу населення