Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Етика та етикет працівника сфери обслуговування

Реферат Етика та етикет працівника сфери обслуговування

Питання № 1. Походження і зміст термінів В«ЕтикаВ», В«МоральВ», В«МоральністьВ»

етика етикет обслуговування

Термін Етика походить від давньогрецького В«ЕтосВ» і первинно під ним малося на увазі місце спільного проживання, тобто будинок, житло, гніздо, лігво. Далі Аристотель утворив від цього слова прикметник В«ЕтичнийВ» для того, щоб позначити особливий клас людських якостей, душевних якостей. І для того щоб позначити ці якості в особливу область знання Арістотель вводить термін В«ЕтикаВ». p align="justify"> Далі щоб перекласти з грецької на латинську мову поняття В«етичнийВ» Цицерон сконструював термін В«МоралісВ» (Моральний), який позначав характер, темперамент, моду, звичай. Цицерон говорив про моральної філософії, розуміючи під нею ту ж область знання яку Арістотель називав В«ЕтикоюВ». Обидва ці слова одне грецького походження, а інше латинського входять до новоєвропейських мову, і поступово в інших мовах стали з'являтися їх аналоги. Так у російській мові з'являється такий термін як В«МоральністьВ». Воно також проходить деформацію, спочатку з'являється слово В«ВдачаВ», потім прикметник В«МоральнийВ» і від нього поняття В«МоральністьВ». Спочатку В«ЕтикаВ» В«МоральВ» і В«МоральністьВ» - це різні слова, але один термін. Але в процесі розвитку культури під різними словами починає закріплюватися різний сенс. Під Етикою стали розуміти відповідну область знання, науку. А під мораль і моральність предмет, який вивчає етика. p align="justify"> Спроби поділу понять В«МоральВ» і В«МоральністьВ»:

. Гегель під Мораллю розумів те, якими бачаться індивіду його вчинки у душевних переживаннях, а під Моральністю - то якими ці вчинки є насправді.

. Культурно-мовна традиція розуміє під Мораллю приземлені, історично мінливі правила поведінки, а під Моральністю високі основоположні принципи. (Заповіді Бога - моральні, настанови шкільного вчителя - моральні).

v У загальнокультурної лексиці всі три слова продовжують вживатися як взаємозамінні.

Етика - це наука область знання, інтелектуальна традиція, вчення про мораль.

Мораль - є особливий оцінний спосіб освоєння дійсності через протилежність добра і зла.

Моральність - це внутрішні, духовні якості, якими керується людина; етичні норми, правила поведінки, що визначаються цими якостями.


Питання № 2. Структура етичного знання, основні категорії універсальної етики


Етика - це вчення про мораль, спосіб обгрунтувати і довести. Вона формує моральні закони, принципи, норми і намагається їх довести. p align="justify"> Види етики:

В· Діскретівная (описова) - моральні принципи формуються за допомогою приведення прикладів.

В· Нормативна - формує закони, правила за допомогою певних зразків (стандартів), наприклад: посадові обов'язки.

В· Теоретична - обгрунтування зразків поведінки.

Структура етичного знання - це сукупність основних теоретичних понять, якими оперує етика. Ці гранично загальні поняття називаються в етиці, як і в будь-якій науці, категоріями.

Категорії етики - це основні поняття етики, що відображають найбільш істотні сторони й елементи моралі. Вони об'єктивні за змістом (там сконцентровано те, що є в реальному житті і не залежать від свідомості людей), і суб'єктивні за формою (тобто об'єктивний зміст може по-різному оцінюватися в залежності від інтелектуального розвитку особистості, моральної культури, способу життя ...). Всі категорії етики є і категоріями моральної свідомості.

Категорії етики:

. Моральний закон - Це найвищий рівень етики (їх два): Золоте правило і Категоричний імператив.

. Моральні принципи - Це найбільш загальне моральне вимога, з якого все починається.

. Моральні поняття - ці поняття випливають з моральних принципів і являють собою що добре, а що погано.

. Моральні норми - вони будуються на моральних поняттях, це зразок або правило поведінки.

. Моральні правила - це найнижчий рівень етики. Це ритуали, звичаї. Цей рівень ми н...


сторінка 1 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вищі моральні цінності та основні категорії етики
  • Реферат на тему: Філософія як методологічна основа професійної етики. Етика і мораль
  • Реферат на тему: Поняття управлінської етики. Етикет і моральність
  • Реферат на тему: Основні категорії та принципи етики в діяльності юриста
  • Реферат на тему: Принципи і норми журналістської етики