Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Навчальний матеріал по світовій економіці

Реферат Навчальний матеріал по світовій економіці

Федеральне Агентство з освіти Російської Федерації

Державна освітня установа

Вищої професійної освіти

Північно-Західний державний заочний технічний університет

Кафедра економічної теорії

Навчально-методичний комплекс

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Інформація про дисципліні

Робітники і навчальні матеріали

Інформаційні ресурси

Блок контролю дисципліни
Санкт - Петербург

Видавництво СЗТУ 2007

В 

Затверджено редакційно-видавничим радою університету УДК 336.717

СВІТОВА ЕКОНОМІКА: навчально-методичний комплекс : інформація про дисципліну, робочі та навчальні матеріали, інформаційні ресурси, блок контролю дисципліни/упорядник Н.Ф.Ефімова - СПб.: Видавництво СЗТУ, 2007 - 195 c. p> Навчально-методичний комплекс відповідає вимогам державних освітніх стандартів Вищої професійної освіти. p> Розглядаються основні розділи дисципліни - В«система світової економіки і міжнародних економічних відносин В»,В« міжнародна торгівля і торговельна політика В»,В« глобальна фінансова система В»,В« інтеграція в світовій економіці В»,В« Росія у світовій економіці В».

Наведено робоча програма дисципліни, методичні вказівки до вивчення дисципліни, завдання на контрольну роботу, питання до іспиту з дисципліни, бібліографія, опорний конспект, творчі завдання для студентів з освоєння дисципліни, глосарій.

Розглянуто на засіданні кафедри економічної теорії 18 квітня 2007.

Схвалено навчально-методичною радою економіко-гуманітарного інституту. p> Рецензент: Лєсков О.М., к.т.н, доц. p> Укладач: Єфімова Н.Ф., канд. екон. наук, доц.

Північно-Західний державний заочний технічний університет, 2007


Зміст

1. Інформація про дисципліну

2. Робітники і навчальні матеріали

2.1 Робоча

2.2 Тематичний план лекцій

2.3 Структурно - логічна схема

2.4 Тимчасової графік вивчення дисципліни

2.5 Практичний блок

2.5.1 Семінарські заняття

2.5.2 Творчі заняття

2.5.2.1 Конференція

2.5.2.2 Ділова гра

2.6 Рейтингова система знань

3. Інформаційні ресурси дисципліни

3.1 Бібліографічний список

3.2 Опорний конспект

4. Блок контролю освоєння дисципліни

4.1 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

4.1.1 Тематика контрольних робіт

4.2 Поточний контроль

4.2.1 Тести

4.3 Підсумковий контроль

4.3.1 Контрольні питання з дисципліни

5. Глосарій

6.Пріложенія

В 

1. Інформація про дисципліну

1.1 Передмова

В«Здатність вчитися швидше, ніж Ваші конкуренти, можливо, єдине, що заслуговує підтримки та уваги конкурентна перевага В» Аріе де Геус, директор корпорації SHELL зі стратегічного розвитку

Розвиток суспільства і зміни, викликані появою нових технологій, - не новина. Питання не в тому, яка роль нових технологій, а в тому, наскільки відрізняється підхід до застосування нових технологій в суспільстві, яке добилося видатних результатів. p> Сподіваємося і бажаємо Вам, шановні студенти, щоб використання даного комплексу допомогло Вам успішно і творчо освоїти пропоновану дисципліну. p> Ваш успіх залежить від використання Ваших виняткових здібностей, знаходження нових можливостей та їх втілення в навчальному процесі спільно з групою і викладачем. p> У навчальній дисципліні В«Світова економіка В»розглядаються конкретні актуальні питання про форми і еволюції міжнародних економічних відносин, про складні процеси, що відбуваються в умовах глобалізації світового господарства.

Мета дисципліни - підготувати фахівців, які володіють категоріями світового господарського досвіду і здатних застосувати їх у своїй подальшій практичній діяльності.

Завдання вивчення дисципліни

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- розкриття об'єктивних тенденцій загальносвітового господарського розвитку, оптимальних форм економічної взаємодії країн і народів;

- розгляд системи міжнародних ринкових відносин, її інфраструктури та окремих організаційних форм;

- вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища, що забезпечує конкурентоспроможність на світових ринках (товарний, факторном, фінансовому);

- розкриття суті і форм інтеграційних процесів у світовій економіці, шляхів створення відкритої економіки;

- ознайомлення з проблемами створення відкритої економіки в Росії та основними способами їх рішення;

- використання інформації про стан окремих сфер міжнародних економічних відносин для прийняття управлінських рішень. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- знати характеристики системи між...


сторінка 1 з 63 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості військової дисципліни і дисципліни у військових колективах
  • Реферат на тему: Розробка автоматизованого навчально-методичного комплексу з дисципліни &Бух ...
  • Реферат на тему: Завдання з дисципліни економіка галузей
  • Реферат на тему: Вивчення гідравліки як теоретичної дисципліни
  • Реферат на тему: Розробка електронного навчально-методичного комплексу з дисципліни &Фізика ...