Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Розробка електронного навчально-методичного комплексу з дисципліни &Фізика твердого тіла&

Реферат Розробка електронного навчально-методичного комплексу з дисципліни &Фізика твердого тіла&

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Установа освіти

Гомельський державний університет імені Франциска Скорини

Фізичний факультет

Кафедра оптикиДипломна робота

Розробка електронного навчально-методичного комплексу

з дисципліни Фізика твердого тіла
Виконавець

студентка групи Ф - 53пр І.М. Ворона

Науковий керівник

доцент, к. ф.- М. Н., ДоцентС.А. Хахомов

Науковий консультант В.В. Грищенко

Рецензент

к. ф.- М. Н., Доцент В.А. Гольдаде

Гомель +2014

Реферат


Тема дипломної роботи: Розробка електронного навчально-методичного комплексу з дисципліни Фізика твердого тіла raquo ;.

Дипломна робота складається з сторінок, малюнків, джерел.

Ключові слова:

Мета дипломної роботи: розробити електронно-навчально-методичний комплекс з дисципліни Фізика твердого тіла raquo ;.

Завданнями дипломної роботи є:

розглянути існуючі ЕУМКД;

обгрунтувати вибір платформи для розробки, створення і розміщення ЕУМКД;

розробка блоку контролю знань у вигляді тестів (не менше 120 питань).


Зміст


Введення

1. Огляд існуючих ЕУМКД

1.1 Основні вимоги до електронних навчально-методичним комплексам по положенню міністерства Республіки Білорусь

1.2 Огляд ЕНМК з дисципліни Теорія ймовірностей і математична статистика

1.3 Огляд ЕНМК з дисципліни Чисельні методи

2 Обгрунтування вибору платформи для розробки, створення і розміщення ЕУМКД

2.1 Огляд Help and Manual - програми для створення файлів довідкової системи

2.1.1 Інтерфейс програми

2.1.2 Оглядач проекту

2.1.3 Деякі важливі інструменти редактора

2.1.4 Властивості проекту

Глава 3. Розробка блоку контролю знань у вигляді тестів

3.1 Види і типи тестових завдань. Їх особливості, переваги та недоліки

3.2 Завдання закритого типу

3.2.1 Завдання альтернативних відповідей

3.2.2 Завдання множинного вибору

3.2.3 Завдання на відновлення відповідності (відповідність)

3.2.4 Завдання на відновлення послідовності

4. Електронний навчально-методичний комплекс Фізика твердого тіла

Висновок

Список використовуваних джерела

Введення


Інформаційно-освітнє середовище (ІОС) вузу - це середа інформаційної взаємодії, що має своєю метою задоволення освітніх потреб студентів, магістрантів, аспірантів і забезпечується спеціальними апаратними та програмними засобами. Це інформаційне взаємодія включає в себе засоби комунікацій між людьми (електронна пошта, телефонний зв'язок, чати, форуми, відеоконференції тощо), засоби доступу до інформаційних ресурсів: зовнішнім і внутрішнім, а також самі інформаційні ресурси, доступні учнем.

У зв'язку з швидким розвитком науки і техніки та високим зростом інформації практично у всіх галузях знань потрібен новий підхід до реалізації педагогічного процесу. Основними інформаційними ресурсами ИОС вузу стають електронні навчально-методичні комплекси (ЕНМК) з різних дисциплін.

ЕНМК дозволяють зібрати в єдиний комплекс практично всі інформаційні матеріали, необхідні для вивчення тієї чи іншої дисципліни. При цьому вони забезпечують необхідні сьогодні інтерактивність, наочність, мобільність, компактність і низьку вартість тиражування, багатоваріантність, багаторівневість і різноманітність перевірочних завдань і тестів. До достоїнств сучасних ЕНМК, насамперед, відносяться можливість ефективної організації самостійної роботи і активізація ролі учня в процесі навчання.

Впровадження ЕНМК в освітній процес може сприяти усвідомленню студентами цілісної картини досліджуваної дисципліни, дозволить забезпечити самостійне засвоєння матеріалу, індивідуалізувати навчання, удосконалювати контроль і самоконтроль, підвищити результативність навчального процесу. До достоїнств сучасних ЕНМК відносяться ефективність організації самостійної роботи і активізація ролі учня ...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка автоматизованого навчально-методичного комплексу з дисципліни &Бух ...
  • Реферат на тему: Розробка електронного навчально-методичного комплексу авторської програми & ...
  • Реферат на тему: Розробка електронного навчально-методичного комплексу &Комп'ютерна граф ...
  • Реферат на тему: Розробка програмного та інформаційного забезпечення електронного навчально- ...
  • Реферат на тему: Розробка виготовлення навчально-наочного посібника при вивченні дисципліни ...