Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Оцінка стану та використання основних фондів підприємства

Реферат Оцінка стану та використання основних фондів підприємства

ВСТУП

Необхідність виживання російських підприємств в перехідний період і разом з тим необхідність входження у світовий економічний простір диктують здійснення розумної адаптації до вимог ринкової економіки (як у області формування економічної інформації, створюваної безпосередньо на підприємствах, так і в області методів управління підприємством, починаючи з економічного аналізу).

Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними виробниками, перемогти в якій зможуть ті з них, хто найбільш ефективно використовує всі види наявних ресурсів.

Під основними фондами підприємства розуміються кошти, вкладені в сукупність матеріально - речових цінностей, які відносяться до засобів праці. (Також основні фонди - засоби праці, які неодноразово беруть участь у процесі виробництва, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і переносячи свою вартість на вироблену продукцію частинами і в міру зношування.)

Основні фонди займають найбільшу питому вагу в загальній сумі основного капіталу, тому аналіз стану та використання основних засобів дуже важливий для підприємства. Результатом правильного використання основних засобів є отримання прибутку. Крім того, ефективність використання основних коштів впливає на підвищення ефективності виробництва господарюючого суб'єкта, і, отже, на фінансову стійкість підприємства і результати його діяльності. Від того, на скільки вірно проведено аналіз стану і використання основних засобів також залежить майбутнє підприємства, так як правильно проведений аналіз дозволяє вчасно виявити недоліки в ефективності їх використання.

Тему В«Основні фонди і шляхи поліпшення їх використання на прикладі ТОВВ« Лідер »» вважаю актуальною, так як більш повне і раціональне використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства сприяє поліпшенню всіх його техніко-економічних показників: зростанню продуктивності праці, підвищенню фондовіддачі, збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, економії капітальних вкладень.

Метою даної роботи є оцінка стану та використання основних фондів підприємства та підготовка інформації для прийняття управлінських рішень.

Виходячи з поставленої мети вирішувалися такі завдання:

- проведена оцінка основних організаційно-технічних характеристик;

- зібрані статистичні дані, що характеризують економічний і фінансовий стан ТОВ В«ЛідерВ»;

- виконаний фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства за 2-3 роки;

- вивчені методи і прийоми економічного аналізу основних фондів підприємства;

- зібрані основні показники для аналізу основних виробничих фондів підприємства;

- зроблена оцінка стану основних виробничих фондів ТОВ В«ЛідерВ», оцінка В«сили впливуВ» окремих факторів на результат;

- дана оцінка стану використання обчислювальної техніки на підприємстві і виконана постановка економічного завдання за профілем теми курсового про...


сторінка 1 з 51 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз стану і використання основних фондів підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз показників використання основних виробничих фондів підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз стану и Використання основних виробничих фондів (на прікладі ПІДПРИЄ ...
  • Реферат на тему: Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємства на ...