Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник » Бухгалтерський облік

Реферат Бухгалтерський облік

Тема 1. Введення. Історія розвитку бухгалтерського обліку


Мета: Ввести в курс В«теорія бухгалтерського обліку. Визначити сутність і значення обліку. Розглянути історію виникнення та розвитку обліку. Ознайомити з видами господарського обліку. br/>

1. Введення в курс В«теорія бухгалтерського облікуВ»


В умовах бурхливого розвитку підприємництва, виникнення нових форм власності з'являється безліч господарюючих суб'єктів. Зростає і потреба у фахівцях знаючих бухгалтерський облік, а також зростає й інтерес в професії бухгалтера та аудитора. p align="justify"> Підготовку фахівців в області економіки здійснюють багато вищих закладів країни.

Обов'язковим предметом при підготовці фахівців з бухгалтерського обліку, фінансів, кредиту, податків, менеджменту і іншим є теорія бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік. Предмет В«Теорія бухгалтерського облікуВ» - база для розуміння як бухгалтерського (фінансового та управлінського), так і багатьох суміжних дисциплін. Теорія бухгалтерського обліку є основою організації всього бухгалтерського обліку. p align="justify"> Даний курс лекцій повинен допомогти студентам у вивченні теорії бухгалтерського обліку, Основи побудови обліку будуть вивчатися через історію виникнення і розвитку бухгалтерського обліку, його види. Особливу увагу буде приділено законодавчим і нормативним актам Киргизької Республіки про бухгалтерський облік. p align="justify"> Теорія бухгалтерського обліку на сучасному етапі заслуговує найпильнішої уваги як науковців, так і практичних працівників. При цьому важливо правильно розуміти її завдання і відмінність від прикладної науки і практики обліку. Теорія бухгалтерського обліку покликана всебічно розкривати сутність і зміст категорій бухгалтерського обліку, закономірності його розвитку на сучасному етапі. Вона повинна випереджати практику у своїх висновках і концепціях, визначати головні напрями вдосконалення обліку, підвищення цінності облікової інформації для управління, посилення контрольної функції бухгалтерського обліку. Вона повинна озброювати практику концептуальними підходами до подальшого розвитку проектування завдань бухгалтерського обліку в комп'ютерних системах. p align="justify"> Дисципліна розрахована на тридцять шість годин лекційних занять та вісімнадцять практичних, на яких буде викладатися предмет і метод бухгалтерського обліку, система бухгалтерських рахунків, документація та документообіг, облікові регістри, облік господарських процесів і т.д.


. Історичні передумови розвитку господарського обліку


Історія науки (від грец. оповідання, розповідь про дізналася, дослідженому) - відображення багатовікового розвитку пізнавальної діяльності людства. Вона дозволяє показати процес становлення проблем та їх рішень, навчити об'єктивно оцінювати нове, Вивчаючи історію, економіст не може її змінити, але здатний переосмислити. p align="justify"> Піфагор стверджував: В«Початок - половина цілогоВ». Те ж саме можна сказати і щодо зародження обліку. Історія розвитку господарського обліку налічує близько шести тисяч років. Невід'ємною частиною цієї історії була еволюція бухгалтерського обліку, його практики і теорії. І перші його кроки мали величезні наслідки для історії. Потреби господарського життя викликали розвиток обліку, що в свою чергу стимулювало зростання цивілізації, особливо таких невід'ємних її частин, як писемність і математика. Перші сліди розвинених систем обліку знаходять в долинах річок Тигр, Ніл, Ефрат. p align="justify"> У Стародавньому Єгипті кілька тисячі років тому навчилися виготовляти папірус, на свитках якого реєструвалися факти господарського життя, проводилися інвентаризація майна та поточний облік одержання та видачі срібла, хліба та ін На папірусі три особи відзначали кількість цінностей до відпуску, фактичний відпуск, виявлення відхилень. На документах на відпуск стояла дозвільна резолюція. По закінченні дня складався звіт. Важливим моментом матеріального обліку було щоденне виведення залишків. В обліку зустрічається кошторис, що відноситься до 2500-2400 г.г.до н.е., що підтверджується документами. Взаємозв'язок матеріального обліку та кошторису можна спостерігати в таблиці:


Норми видачі зерна будівельникам колодязя, Хари (1хар = 95,7 л)

Число работніковСорт 1-йСорт 2-йНачальнік отряда125, 5Пісец125, 5Вольнонаемний доход253487, 75

Стародавній Єгипет - батьківщина рахівництва на свитках папірусу (В«вільних аркушахВ», в той час як у Вавилонії вперше стали вести облік на картках, зроблених з м'якою і вологою глини у вигляді пластинок - В«таблетокВ». Очеретяної паличкою на цих пластинах робили написи і зберігали їх в глиняних глечиках або очеретяних кошиках. Серед збережених...


сторінка 1 з 59 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Сутність і зміст податкового обліку та його відмінність від бухгалтерського ...
  • Реферат на тему: План Рахунків бухгалтерського обліку - основа системи організації обліку
  • Реферат на тему: Відображення обліку операцій в банках на Рахунка бухгалтерського обліку
  • Реферат на тему: Історія становлення бухгалтерського обліку в Росії, перспективи його розвит ...
  • Реферат на тему: Аналітичні регістри податкового обліку, які використовуються в автоматизова ...