Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » План Рахунків бухгалтерського обліку - основа системи організації обліку

Реферат План Рахунків бухгалтерського обліку - основа системи організації обліку

Зміст

Введення 2

1 Сутність і призначення Плану Рахунків 3

2 Діючий план рахунків, його характеристика і значення 6

2.1 Розділ I В«Необоротні активиВ» 6

2.2 Розділ II В«Виробничі запасиВ» 8

2.3 Розділ III В«Витрати на виробництвоВ» 9

2.4 Розділ IV В«Готова продукція і товариВ» 12

2.5 Розділ V В«КоштиВ» 13

2.6 Розділ VI В«РозрахункиВ» 14

2.7 Розділ VII В«КапіталВ» 17

2.8 Розділ VIII В«Фінансові результатиВ» 18

2.9 Позабалансові рахунки 20

3 Напрями вдосконалення Плану рахунків 23

4 Практичне завдання 27

Висновок 46

Список використаних джерел 47


В  Введення

Тема В«План рахунківВ» широко представлена ​​в літературі. Вона є невід'ємною частиною будь-якого підручника чи посібника як для людей, початківців вивчати бухгалтерський облік, так і для тих, хто вже знайомий з основами і бажає поглибити свої пізнання в даному питанні.

На будь-якому підприємстві, навіть на невеликому, існує велике різноманіття господарських коштів, що у господарських процесах, і джерел, які утворюють господарські засоби. З'явилася необхідність систематизувати засоби праці та їх джерела за їх економічним змістом. Для обліку кожного виду засобів, їх джерел і господарських процесів відкрили окремий рахунок, де виробляються запису про господарські операціях. Для зручності користування рахунки ці помістили в одну таблицю, яку назвали В«План рахунків бухгалтерського облікуВ»

Універсальним інструментом, що дозволяє сучасному бухгалтеру з мінімальними витратами часу і коштів освоїти все різноманіття господарських операцій, є їх кодування у вигляді систем проводок на основі Плану рахунків.

Використання для відображення однорідних господарських операцій, господарських коштів та грошових зобов'язань, відповідних бухгалтерських рахунків, дає можливість оперативно обробляти інформацію про фінансовий і майновий стан підприємства і проводити економічний аналіз його діяльності. p> Виходячи з цього, можна сформулювати основні завдання даної роботи:

- розкрити сутність і призначення Плану рахунків;

- описати діючий План рахунків;

- описати напрями вдосконалення Плану рахунків.

1 Сутність і призначення Плану Рахунків

Планом рахунків бухгалтерського обліку називається перелік регістрів обліку, який дозволяє всім підприємствам вести окремий облік майна, джерел коштів підприємства та здійснюваних операцій за єдиною методології прийнятої в Росії.

Основна мета розробки планів рахунків - досягнення порівнянності у відображенні різних господарських процесів. У Інакше буде відсутній база для тотожного відображення однорідних господарських операцій і можливість контролю формування основних показників організацій.

Основою при розробці плану рахунків є необхідний для контролю вибір основних рахунків синтетичного обліку. З цією метою розробляється економічно обгрунтований перелік синтетичних рахунків, необхідних для обліку господарської діяльності. Суще-обхідних документів різні моделі побудови планів рахунків. З них, насамперед, виділяють матричну і лінійну моделі.

Матрична модель являє собою угруповання рахунків, побудовану у вигляді матриці, в якій виділяються групи і класи сче-тов. Всередині груп і класів, у свою чергу, виділяються підкласи; підгрупи і самі рахунки.

Лінійна модель являє собою угруповання рахунків шляхом простого перерахування в певному порядку. При цьому вибраний укладачами логічний порядок перерахування рахунків задає їх ієрархію.

У Російській Федерації досить послідовно використовують лінійно-ієрархічну модель плану рахунків, яка з змінами та доповненнями застосовується з 1940 р. У різні часові періоди дії такої моделі плану рахунків в основу його ієрархії лягали або структура статей бухгалтерського балансу, або кругообіг майна організації, або інші логічні підстави.

У зв'язку з Програмою реформування бухгалтерського обліку у відповідність з міжнародними стандартами фінансової звітності з 1 січня 2001 р. набрав чинності План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів Російської Федерації № 94н від 31 жовтня 2000

В основу ієрархії цього Плану рахунків покладений кругообіг майна за ступенем його ліквідності (можливості трансформації майна в грошові кошти) та вилучення інвестицій. При цьому кошти організації та інвестиції представлені в порядку від найменш до більш ліквідним або вилучаються.

Цього Плані рахунків наведені всі синтетичні рахунки. Кожному рахунку присвоєно свій номер або шифр. При цьому балансові рахунки мають номери від 01 до 99, а позабалансові - від 001 до 011. З 99 позицій, передбачених Планом рахунків, задіяно 60. Решта 39 по-зиций являють собою резерв. Створення резервних позицій у ...


сторінка 1 з 33 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: План рахунків бухгалтерського обліку
  • Реферат на тему: План рахунків бюджетного обліку. Облік фінансових активів
  • Реферат на тему: Система національних рахунків. Співвідношення показників у системі націона ...
  • Реферат на тему: Системи рахунків для обліку витрат на виробництво
  • Реферат на тему: Бухгалтерські рахунки, їх види і класифікація. Кореспонденція рахунків