Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Статистика основних виробничих фондів

Реферат Статистика основних виробничих фондів

Міністерство освіти і науки України

Севастопольський національний технічний університетМетодико-навчальний посібник

з дисципліни "Статистика"

за темами: "Статистика основних виробничих фондів"

Севастополь


Методико-навчальний посібник з виконання практичних завдань та домашньої контрольної роботи з дисципліни: "Статистика" для студентів всіх форм навчання/Упоряд. Т.Н.Петухова, О.С.Доценко-Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2004. - 26с. p align="justify"> Методико-навчальний посібник розроблений відповідно з навчальним планом і типовою програмою дисципліни "Статистика" і містить основні поняття, формули, приклади і вирішення типових задач, контрольні питання з досліджуваних тем та бібліографічний список.

Методико-навчальний посібник призначений для студентів всіх форм навчання факультету "Економіка та менеджмент".

Методико-навчальний посібник розглянуто та затверджено на засіданні кафедри "Облік і аудит" СевНТУ (протокол № від 2004 р.)

Допущено навчально-методичним центром СевНТУ в якості методико-навчального посібника

Рецензенти:

Письмова Т.І., к.е.н, доцент;

Колесова І.В., к.е.н, доцент кафедри "ФіК".


Введення


Справжнє методико-навчальний посібник містить завдання курсу "Статистика. Частина 2 "з метою зорієнтувати студентів на підготовку за темами:" Статистика основних виробничих фондів "," Статистика оборотних фондів "," Питомі витрати матеріалів ". З цією ж метою в кінці посібника наведено список літератури по всьому курсу. p align="justify"> Готуючись до практичних занять, студент повинен прочитати рекомендовану літературу і конспект лекцій, самостійно перевірити, як він засвоїв питання тієї теми, за якою буде вирішувати завдання.

Рішення задач необхідно супроводжувати відповідними формулами, докладними розрахунками, поясненням суті досліджуваних показників і короткими висновками. При цьому особливу увагу слід приділяти економічним змістом показників. p align="justify"> Розрахунки повинні бути виконані з прийнятою у статистиці точністю: індекси розраховуються з точністю до 0.001, а відсотки-до 0.01. При виконанні робіт рекомендується використовувати статистичні таблиці, які повинні бути побудовані і оформлені за правилами, який вивчається в курсі "Статистика. Частина 1 ". p align="justify"> Відповідно до навчальної програми студентам денного відділення необхідно мати навик у вирішенні певних завдань, відповідно до вимог; студентам - заочникам необхідно виконати з даного розділу контрольну роботу. По закінченні курсу передбачено іспит. p align="justify"> Дане методико-навчальний посібник значно спростить процес вивчення матеріалу, тому що в ньому систематизовано теми розділу, дані основні формули. Для підвищення ефективності самостійної роботи наведені докладні викладки всіх розрахункових формул з відповідями по кожній типової задачі, а так само представлені приклади поширених завдань для самостійного рішення. У кінці кожної теми наведені контрольні питання, відповіді на які забезпечать позитивний результат на іспиті. p align="justify"> Перед виконанням контрольної роботи або вирішенням завдань на практичних заняттях потрібне уважне вивчення справжнього методико-навчального посібника.


1. Статистика основних виробничих фондів


Основні виробничі фонди (ВПФ)-виробничі активи, створені в процесі виробництва, які тривалий час неодноразово або постійно в незмінній натурально-речовій формі використовуються для виробництва товарів, надання ринкових і неринкових послуг, поступово втрачаючи свою вартість .


.1 Основні формули


За варіантами вартості розраховуються баланси основних фондів, на підставі яких визначається вартість фондів на певну дату:


В 

де Ф к.г. і Ф н. м. - повна вартість фондів на початок і кінець року відповідно;

Фпост. і Фвиб. - Повна вартість надійшли і вибули фондів відповідно. br/>В 

де Бк.г., Бн.г., Б пост. і Б виб. - Балансова вартість на кінець і початок року балансова вартість надійшли і вибули фондів відповідно; КР-капітальний ремонт; А - амортизація. p align="justify"> Показники стану основних фондів:

1. Коефіцієнт придатності на певну дату:

В 

сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Статистика основних фондів, оборотних коштів, праці, фінансів, кредиту та р ...
  • Реферат на тему: Вартість основних фондів і показники їх стану. Фінансові ресурси підприємс ...
  • Реферат на тему: Статистика оборотних фондів
  • Реферат на тему: Предприятие як суб'єкт господарювання. Відновна ВАРТІСТЬ основних фонд ...
  • Реферат на тему: Вартість виробничих фондів