Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Предприятие як суб'єкт господарювання. Відновна ВАРТІСТЬ основних фондів

Реферат Предприятие як суб'єкт господарювання. Відновна ВАРТІСТЬ основних фондів

План

Вступ

1.Загальна характеристика ПІДПРИЄМСТВА як суб'єкта господарювання

2.Відновна ВАРТІСТЬ основних фондів та ее суть

Висновок

Список використаної літератури1.Вступ

У умів переходу до ринкового відносін, питання, что пов'язані Зі змінамі в учета та аналізі господарської ДІЯЛЬНОСТІ, стали предметом глибокого економічного Дослідження. Особливо Стоїть питання про Використання основних ЗАСОБІВ. Краще їх Використання є одним Із Головня факторів процеса становлення Нашої держави, в цьом випадка можливе Збільшення ОБСЯГИ виробництва без Додатковий капітальніх вкладень. Раціональна експлуатація основних ЗАСОБІВ ВАЖЛИВО фактор зниженя собівартості ПРОДУКЦІЇ.

ринковий Реформування ЕКОНОМІКИ України обумовіло необхідність змін в методології и техніці Ведення бухгалтерського обліку, зокрема основних ЗАСОБІВ. Смороду зафіксовані в Положенні (стандарті) бухгалтерського учета № 7 "Основні засоби" (в подалі ПБО 7), ЗАТВЕРДЖЕНИЙ наказом Міністерства Фінансів України от 27.04.2000 р. № 92 [12]. p> Забезпечення Певного темпів развития и Підвищення ефектівності виробництва можливе за умови інтенсіфікації відтворення та КРАЩИЙ Використання діючіх основних ЗАСОБІВ, и виробничих потужностей підпріємств. Ці Процеси, з одного боку, спріяють постійному підтріманню належноє технічного уровня шкірного ПІДПРИЄМСТВА, о з Іншого, - дозволяють збільшуваті ОБСЯГИ Виробництво продукції без Додатковий інвестіційніх ресурсів, зніжуваті собівартість виробів за рахунок СКОРОЧЕННЯ пітомої ваги амортізації та витрат на обслуговування виробництва и его управління, підвіщуваті фондовіддачу и прібутковість.

Основні засоби є необхіднім фактором будь-якого виробництва. Їх стан та Ефективне Використання прямо пропорційно впліває на кінцеві результати господарської ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.


1 . Загальна характеристика ПІДПРИЄМСТВА як суб'єкта господарювання

Поняття, місія и різноманітні цілі создания предприятий

Будь-яке суспільство для забезпечення нормального создания (Достатньо комфортного) уровня своєї жіттєдіяльності займається безліччю Видів конкретної праці. З цією метою працездатні люди створюють певні організації, тоб організаційні Формування (трудові колективи), Які спільно віконують ту чі іншу місію (організують програму або мету) i діють на Основі ПЄВНЄВ правил и процедур. Прото мета и характер ДІЯЛЬНОСТІ таких Чисельність організацій Різні. За цією Ознакою УСІ організації можна поділіті на Дві групи: підпріємніцькі (Комерційні), что функціонують и розвіваються за рахунок Власного коштів, и непідпріємніцькі (некомерційні), Існування якіх забезпечується Бюджетним фінансуванням держави. Організації з підпріємніцькім характером ДІЯЛЬНОСТІ являютя собою ПІДПРИЄМСТВА.

Підприємство - це. організаційно відокремлена и економічно Самостійна основна (первинна) ланка виробничої сфери народного господарства, что виготовляє продукцію (Виконує роботу або надає Платні послуги).

Кожне предприятие має Історично сформованому Конкретних Назва - завод, фабрика, шахта, електростанція, майстерня, ательє ТОЩО; может включать декілька виробничих одиниць - заводів або фабрик (комбінат, виробниче об'єднання). У більшості країн з розвинутості ринкового економікою Такі виробничі одініці назівають фірмамі. Під ними розуміють ПІДПРИЄМСТВА, что здійснюють господарську діяльність в Галузії промісловості, будівніцтва, СІЛЬСЬКОГО господарства, транспорту, торговли ТОЩО з метою одержании кінцевого фінансового результату ~ прибутку. Кожна з них прівласнює Собі певне фірмове найменування, под Яким вона значитися у державному реєстрі своєї країни. Фірмове найменування звичайна містіть у Собі имя та Прізвище одного чі декількох власніків ФІРМИ; відображає характер ДІЯЛЬНОСТІ, правовий статус та форму господарювання. У окрем странах й достатньо пошірені більш конкретні найменування фірм. Наприклад, в Англии смороду мают Назву компаний, США - корпорацій, странах контінентальної Європи - товариств. p> При цьом ВАЖЛИВО знаті, что Кожне предприятие або фірма є юридичною особою, має закінчену систему учета та звітності, самостійній баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку з власним Назв, а кож товарний знак (марку) у вігляді Певного терміну, символу малюнки або їх комбінації. Такий фірмовий знак (марка) слугує для ідентіфікації товарів або послуг продуцента (продавця) та їх вірізнення від ПРОДУКЦІЇ (услуг) конкурентів на ринку.

Для ефективного господарювання істотнім є визначення цілей Створення і Функціонування ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ). ГЕНЕРАЛЬНИЙ (головну) мету ПІДПРИЄМСТВА, тоб чітко окресленості причину его Існування, у світовій економіці Прийнято назіваті МІСІЄЮ. У більшості віпадків місією современного ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ) можна вважаті виробництво продукції (услуг) для удовольствие потреб прайси и одержании Завд...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок оновлення основн ...
  • Реферат на тему: Шляхи Підвищення ефектівності Використання основних виробничих фондів ПІДПР ...
  • Реферат на тему: Структура основних виробничих фондів ПІДПРИЄМСТВА. Обігові кошти. Собівар ...
  • Реферат на тему: Забезпечення і ефективність використання основних засобів підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз Формування складу та ефектівності Використання основних засобів ПІДП ...