Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Основний капітал і виробнича потужність підприємства

Реферат Основний капітал і виробнича потужність підприємства
ТЕМА

ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Задача 1


Вартість обладнання цеху на початок року - 17,3 млн. руб. З 1 березня введено в експлуатацію обладнання вартістю 440,9 тис. руб., З 1 липня вибуло устаткування на суму 30,4 тис. руб. Обсяг випуску продукції - 800 т, ціна 1 т - 30 тис. руб. p align="justify"> Нормативна виробнича потужність - 1 тис. т.

Визначити коефіцієнт інтенсивного використання обладнання, фондовіддачу і фондомісткість.

Рішення

1. Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання розраховується через фактичну і максимально можливу виробничу потужність підприємства:


Кі.і.о. = Мт/Мн

Кі.і.о. = 800/1000 = 0,8 т = 80%


2. Для розрахунку фондовіддачі і фондомісткості необхідно визначити обсяг товарної продукції в грошовому вираженні і середньорічну вартість основних фондів. Обсяг випуску визначається як добуток кількості фактично випущеної продукції і ціни однієї одиниці продукції:

тп = 800 (т) Г— 30 (тис. крб. за 1 т) = 24 млн. руб .


3. Для визначення середньорічної вартості основних фондів необхідно скористатися формулою


ОФГ = ОФнг + (? ОФвв Г— nl)/12 - (? ОФвиб Г— n2)/12;

ОФГ = 17,3 млн. крб. + (440,9 тис. руб. Г— 10)/12 - (30,4 тис. руб. Г— 6)/12 = 17,652 млн. руб.


4. Визначимо фондовіддачу і фондомісткість:


Фо = 24 млн. руб. /17,652 = 1,36 руб.; p align="justify"> Фе = 1/1,36 = 0,735 руб.


Задача 2


У цеху заводу встановлено 210 верстатів. Режим роботи двозмінний, тривалість зміни -8 ч.

Річний обсяг випуску продукції - 190 000 виробів, виробнича потужність цеху - 210 000 виробів.

У першу зміну працюють всі верстати, у другу - 60% верстатного парку, робочих днів у році -263, час фактичної роботи одного верстата за рік - 4000 годин.

Визначити коефіцієнти змінності, завантаження обладнання, екстенсивного, інтенсивного і інтегрального використання обладнання.

...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вартість основних засобів. Виробнича потужність підприємства
  • Реферат на тему: Виробнича потужність підприємства, ефективність використання оборотних кошт ...
  • Реферат на тему: Виробнича потужність і виробнича програма підприємства
  • Реферат на тему: Виробнича потужність підприємства
  • Реферат на тему: Виробнича потужність підприємства і фактори, що її визначають