Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Джерела права та правова система Запорізької Січі

Реферат Джерела права та правова система Запорізької Січі

Реферат

В  ДЖЕРЕЛА ПРАВА ТА ПРАВОВА СИСТЕМА ЗАПОРІЗЬКОЇ Січі
Під Джерелом права Прийнято розуміті зовнішню форму вирази змісту норм права. 1. Різновіді вживании у певній державі джерел права дозволяють стверджуваті про належність ее до певної правової системи (так англо-саксонській правовій Системі характерним є прецедент, романо-германській Системі - нормативно-правовий акт, Системі мусульманський права - норми Корану, а Системі релігійно-традіційного права - правові Звичаї, етічні норми релігії ТОЩО). Світовий досвід свідчіть, что, зазвічай, в існуванні шкірного Суспільства дерло застосовуваного правової системи є система релігійно-традіційного права, котра Згідно может трансформуватіся в одну з других Вказаною систем. Визначення сутності правової системи Запорізької Січі є ВАЖЛИВО засідкою з'ясування однієї з основних віх становлення романо-германської системи в Україні. Особлівої актуальності дане Дослідження набірає у наш годину, коли Реформування вітчізняної правової системи ні в якому разі не винних ігноруваті русский правову традіцію, Вагом Частинами котрої власне и Було право Запорізької Січі.

СЬОГОДНІ Дослідження української давнини супроводжуються ЗРОСТАННЯ інтересу до минули Нашої держави, як у історічному, так и в правовому відношенні. Тім не менше, більшість СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ права на Запорізькій Січі НЕ ставлять перед собою мету Розглянуто ее джерела та систему права. Отже, Завдання даної праці є: з'ясувати джерела права Запорізької Січі; візначіті основні джерела права Запорізької Січі; дати характеристику правовій Системі Запорізької Січі.

Дослідженню даної проблематики Було присвячено праці багатьох дослідніків, як вітчізняніх, так и зарубіжніх. Так ще Ж.-Б. Шерер y XVIII ст. у своїй праці "Літопис Малоросії або історія козаків-запорожців" вважать за необхідне дати Огляд Законів та права запорізькіх козаків. 2. У ХІХ ст. дослідженню права на Запорізькій Січі Присвятої свои праці Л. Падалка, А. Скальківській, М. Сумцов, Д. Яворницький. 3.

Серед СУЧАСНИХ дослідніків, котрі займаються Досліджень окресленої проблематики, слід відзначіті В. Ластовського, Котре звертає уваг на роль канонічного права на Запорізькій Січі 4 ; Г.К. Швидько, чіє Дослідження значний мірою присвячений суддівству на запорізькій вольніці 5 ; такоже Дослідження і. Грозовського 6 ; Г. Гайдая 7 та Л. Вербінця 8 . Значний внесок у Дослідження права на Запорізькій Січі Зробив С. Кульчицький 9 . Однак, правовій Системі та Джерелі права Запорізької Січі, на наш погляд, пріділено недостатньо уваги. Заповнити деякі прогалинах у з'ясуванні ціх зрозуміти и поклікати дана розвідка.

Перш за все, звітність, окреслити сутність Поняття козацького права. Так І.Б. Усенко считает, что Козацька правом БУВ увесь комплекс звічаїв, что вініклі на Січі 10 . П. Музиченко назвавши козацьке право "своєрідною народною Констітуцією " 11 . Таким чином, одним з джерел права на Запорізькій Січі Було власне козацьке право. Саме ним, очевидно, найбільше регламентувалося звичайне життя запорожців. Тім не менше, козаки часто брали доля у міжнародніх Протистояння (зокрема європейськіх війнах) 12 . Таким чином, незаперечно є тією факт, что, окрім козацького права, правовідносини на Запорізькій Січі візначаліся ї іншімі правовими нормами, зокрема міжнароднімі договорами (Наприклад, про долю козаків у ПЄВНЄВ збройно протістоянні) та нормами права "метрополій" (тоб Московії чг Польщі), Яким правовідносини Запорізької Січі формально малі відповідаті. Прикладом впліву права "метрополій" можна вважаті Зміни Реєстру, что значний мірою вплівало на кількість козаків та їхній правовий статус (зокрема верстви віпіщіків, реєстровців, прівілеї останніх і т.п.); акти Москви чи Польщі Щодо міжнародніх відносін (так, Наприклад, польський король Володислав IV видав 1632 р. едікт - "Пакт Конвенту ", Котре забороняв відрядження всякого війська з Польщі до іноземних держав, тоб в даним разі заборонялася доля козаків у Трідцятілітній війні) 13 .

значний роль у жітті Запорізької Січі відігравалі Такі джерела права як решение козацької заради та решение, Прийняті козаками Шляхом прямої демократії (вибори гетьмана, отамана та Розгляд других ВАЖЛИВО харчування).

Отже, джерела права Запорізької Січі були й достатньо різноманітнімі, зокрема среди них можна віділіті Такі основні види: 1) правові Звичаї ("Давні вольності "і т.п.), что були запозічені від різніх народів, ПРЕДСТАВНИК якіх и утворювався поліетнічній склад Січі (це підтверджують Теорії Походження козаків - черкаська, чорноклобуцька, татарська та ін.), 2) деякі види СОЦІАЛЬНИХ норм, зокрема, норми канонічного права та Моральні норми, котрі візначаліся своєріднім "кодексом честі" козаків 14 , 3) решение козаць...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ліквідація Запорізької Січі, та подальша доля запорізькіх козаків
  • Реферат на тему: Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі
  • Реферат на тему: П. Калнишевський - Останній кошовий Запорізької Січі
  • Реферат на тему: Скасування Гетьманщини та знищення Запорізької Січі
  • Реферат на тему: Ліквідація царизмом Запорізької Січі та ее Наслідки