Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Проектування механізмів двоциліндрового чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння

Реферат Проектування механізмів двоциліндрового чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння

ЗМІСТ


Введення

1. Динамічний аналіз важільного механізму за коефіцієнтом нерівномірності руху (Графічна частина - лист № 1)

2. Силове дослідження важільного механізму (графічна частина - лист № 2).

3. Проектування зубчастої передачі і планетарного редуктора (Графічна частина - лист № 3)

4. Проектування кулачкового механізму (графічна частина - лист № 4)

Список використаної літератури

ВСТУП


Науковою основою створення нових високоефективних, надійних машин і приладів і технологічних ліній є теорія механізмів і машин - наука про загальні методи дослідження і проектування.

У світлі завдань, що стоять перед машинобудівної промисловістю, особливого значення набуває якість підготовки висококваліфікованих інженерів. Сучасний інженер-конструктор повинен володіти сучасними методами розрахунку і конструювання нових швидкохідних автоматизованих і швидкохідних машин. Раціонально спроектована машина повинна задовольняти соціальним вимогам - безпеки обслуговування та створення найкращих умов для обслуговуючого персоналу, а також експлуатаційним, технологічним та виробничим вимогам. Ці вимоги являють собою складний комплекс завдань, які мають бути вирішені в процесі проектування нової машини.

Вирішення цих завдань на початковій стадії проектування полягає у виконанні аналізу та синтезу проектованої машини, а також у розробці її кінематичної схеми, забезпечує з достатнім наближенням відтворення необхідного закону руху.

Для виконання цих завдань студент - майбутній інженер - повинен вивчити основні положення теорії механізмів і загальні методи кінематичного і динамічного аналізу і синтезу механізмів, а також придбати навички в застосуванні цих методів до дослідження та проектуванню кінематичних схем механізмів і машин різних типів.

Тому поряд з вивченням курсу теорії механізмів і машин у навчальних планах передбачається обов'язкове виконання студентами курсового проекту з теорії механізмів і машин. Проект містить завдання з дослідження й проектування машин, що складаються із складних і простих у структурному відношенні механізмів (шарнірно-важільних, кулачкових, зубчастих і т.д.). Курсове проектування сприяє закріпленню, поглибленню та узагальненню теоретичних знань, а також застосуванню цих знань до комплексного вирішення конкретної інженерної задачі з дослідження і розрахунку механізмів і машин; воно розвиває у студента творчу ініціативу і самостійність, підвищує його інтерес до вивчення дисципліни і прищеплює навички науково-дослідної роботи.

У даному курсовому проекті розглянуті механізми двоциліндрового чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння, такі як:

- важільний механізм;

- планетарна щабель коробки передач;

- проста зубчаста передача;

- кулачковий механізм з штовхачем.

I Динамічний синтез важільного механізму за коефіцієнтом нерівномірності руху (графічна частина - лист № 1)

В 

1.1 Побудова планів положень для 12 положень ведучого ланки і відповідних їм планів передач:

Плани положень:

Масштаб планів положень Ој l = l OA / ( OA ) = 0,305/180 = 0,00169 м/мм. p> Плани швидкостей:

В 

U 1 P = < i> U Z * Z ** В· U NH ;

U 1P = N 1 /n P ;

n 1 = N P В· U 1P ;

U Z * Z ** = Z ** /Z * = 30/17 = 1,76 ;

U NH = 5,1 ;

U 1P = 1,76 В· 5.1 = 9 ;

n 1 = 240 В· 9 = 2160 об/хв - частота обертання кривошипа 1.


Для кожного з 12 планів положень будується план швидкостей.

Швидкість точки В , V В ( АВ ):

В 

V В = П‰ 1 l АВ = 226,08 0,0825 = 18,65 м/с,


де рад/с - кутова швидкість обертання кривошипа 1. p> Швидкість точки З визначимо, вирішуючи графічно систему векторних рівнянь:

В 

де V СВ - швидкість руху точки З відносно точки В , V СВ ^ СВ ;

V С0 = 0 м/с - швидкість точки З 0 , лежачої на стійці;

V СС0 - швидкість руху точки З ві...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунково-графічна робота з машин та механізмів
  • Реферат на тему: Проектування та дослідження механізмів двотактного двигуна внутрішнього зго ...
  • Реферат на тему: Проектування і дослідження механізмів двоциліндрового ДВС
  • Реферат на тему: Теорія механізмів і машин для інженерів
  • Реферат на тему: Проектування та дослідження механізмів двигуна і передачі мотосаней