Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Фактори економічного зростання

Реферат Фактори економічного зростання

Введення


Важливість вивчення проблеми економічного зростання полягає в тому, що економічне зростання є основою збільшення добробуту, а аналіз факторів, що його визначають, дозволяє пояснити відмінності в рівні і темпах розвитку в різних країнах (міждержавні відмінності) в один і той же період часу і в одній і тій же країні в різні періоди часу (міжчасового відмінності).

Як забезпечити економічне зростання; які фактори його обумовлюють; чому одні країни розвиваються швидше, а інші повільніше; що необхідно зробити, щоб підтримувати високий рівень добробуту, якщо він вже досягнутий, і які заходи слід використовувати слаборозвиненим країнам , щоб досягти цього рівня, які витрати економічного зростання - такий далеко не повний перелік питань, якими займається макроекономічна теорія економічного зростання. p align="justify"> У сучасній економічній теорії під економічним зростанням звичайно розуміються не короткочасні злети і падіння реального обсягу виробництва щодо природного значення, а довготривалі зміни природного реального обсягу виробництва, пов'язані з розвитком продуктивних сил на довгостроковому тимчасовому інтервалі. У цьому випадку предметом вивчення є зростання потенційного обсягу виробництва, який трактується як рух від одного довгострокового стану рівноваги до іншого. При такому підході в центрі уваги перебувають темпи економічного зростання і фактори пропозиції. p align="justify"> При аналізі реального економічного зростання предметом вивчення є не тільки фактори, що визначають економічну динаміку, але також зміни галузевих і відтворювальних пропорцій, трансформація інституційної структури в процесі економічного зростання, державна політика щодо стимулювання або стримування темпів зростання, причини відставання реального обсягу виробництва від потенційного і т.д.

Мета курсової роботи - представити основні методи аналізу економічних даних для прийняття рішень і прогнозування соціально-економічного розвитку.1. Теоретичні основи економічного зростання


.1 Існуючі підходи до дослідження проблем економічного зростанняЕкономічне зростання являє собою довгострокову тенденцію збільшення потенційного рівня випуску, відповідного стану повної зайнятості. Стан повної зайнятості означає, що економіка країни знаходиться на моделі кривої виробничих можливостей (КПВ), як показано на малюнку 1.1, тоді як економічне зростання виражається в зміщенні самої КПВ вправо і вгору - із положення АВ у положення CD, FG і т. д.
В 

Рисунок 1 - Моделювання економічного зростання на графіку КПВ


Відомо, що якщо економіка використовує не всі наявні ресурси, то фактичний обсяг виробництва виявляється нижче потенційного. На моделі кривої виробничих можли...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Економічне зростання, джерела і моделі. Політика економічного зростання
  • Реферат на тему: Темпи і фактори економічного зростання країни
  • Реферат на тему: Типи, фактори і моделі економічного зростання
  • Реферат на тему: Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  • Реферат на тему: Економічне зростання і циклічність економічного розвитку