Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Статистичні ряди розподілу

Реферат Статистичні ряди розподілу

Зміст


Вступ

. Побудова статистичного ряду розподілу банків за ОБСЯГИ вкладень у Цінні папери

.1 Визначення Значення моди и медіані

.2 Розрахунок таких характеристик ряду розподілу: середня Арифметичний, середнє Лінійне відхілення, середнє квадратичного відхілення, дісперсія, коефіцієнт варіації

.3 Визначення середньої аріфметічної за віхіднімі Даними

. Визначення помилки Вибірки СЕРЕДНЯ ОБСЯГИ вкладень

. Аналіз дінамічного ряду за Даними з заводу В«НікіфорівВ»

Висновки

Література


Вступ


статистичні ряди розподілу є одним з найбільш ВАЖЛИВО ЕЛЕМЕНТІВ статистики. Смороду є складових частин методу статистичних Зведення и угрупувань, альо, по суті, жодних Із статистичних ДОСЛІДЖЕНЬ Неможливо провести, не представившись спочатку отриманий в результаті статистичного спостереження інформацію у вігляді статистичних рядів розподілу. p align="justify"> Первінні дані обробляються в цілях Отримання узагальнення характеристик Явища, что вівчається, за істотнімі ознакой для Подальшого Здійснення аналізу и прогнозування; проводитися зведення и угрупування; статистичні дані оформляються за помощью рядів розподілу в табліці, внаслідок чого інформація представляється в наочно раціонально викладеня вігляді, ЗРУЧНИЙ для Використання и Подальшого Дослідження; будуються різного роду графікі для найбільш наочно сприйняттів и аналіз ІНФОРМАЦІЇ. На Основі статистичних рядів розподілу обчислюють основні Величини статистичних ДОСЛІДЖЕНЬ: абсолютні, відносні, середні Величини и так далі, за помощью якіх можна Проводити прогнозування, як кінцевій Висновок статистичних ДОСЛІДЖЕНЬ. p align="justify"> Мета даної роботи - дослідіті суть та економічне Значення статистичних рядів.


1. Побудова статистичного ряду розподілу банків за ОБСЯГИ вкладень у Цінні папери


1. Про єктом Дослідження даної курсової роботи є дані про ОБСЯГИ вкладень у Цінні папери та прибуток по банках України.


Таблиця 1. ОБСЯГИ вкладень та прибуток по 30 банкам Із 150 банків України

Номер банкуОбсяг вкладень у Цінні папери, млн. грн.Прібуток, млн. грн.Номер банкуОбсяг вкладень у Цінні папери, млн. грн.Прібуток, млн.

Найважлівішою Частинами статистичного аналізу є побудова рядів розподілу (структурного угрупування) з метою віділення Характерними властівостей и закономірностей сукупності, что вівчається. Перелогових від те, яка ознака (кількісній або якісний) узята за основу угрупування даніх, розрізняють відповідно тіпі рядів розподілу: атрибутивний (побудованій за якісною Ознакою - Розподіл по видах праці, по Професії, за релігійною Ознакою, національній пріналежності и т. д.) та варіаційній (побудованій за ...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Використання показників очікуваної прибутковості і варіації при оцінці ризи ...
  • Реферат на тему: Економічне Значення рядів розподілу
  • Реферат на тему: Ризик вкладень у цінні папери
  • Реферат на тему: Облік фінансових вкладень в цінні папери
  • Реферат на тему: Аналіз рядів розподілу