Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Проектування крила літака з композиційних матеріалів

Реферат Проектування крила літака з композиційних матеріалів

Введення


Основні напрямки розвитку машинобудування передбачають подальше підвищення його ефективності, інтенсифікації, зменшення термінів створення, освоєння і виробництва нової прогресивної техніки. Організаційно-методичною основою виконання поставленого завдання є конструювання машинобудівних виробів з урахуванням вимог технологічності конструкції. p align="justify"> Розглядаючи сучасний стан проектування та виготовлення машинобудівних виробів з урахуванням вимог технологічності, можна відзначити кілька напрямків вирішення цієї проблеми, які безпосередньо чи опосередковано сприяють підвищенню технологічності конструкцій відповідно до вимог сучасного виробництва. До них відносяться:

безперервно зростаючий обсяг агрегатного монтажу складальних одиниць, механізмів та обладнання, розвиток системи модульного проектування на базі типізації, уніфікації та стандартизації; широке використання ЕОМ, що забезпечує більш високий рівень аналізу конструктивних рішень в різних варіантах використання; організація широкого обміну досвідом в галузі створення технологічних конструкцій між різними галузями машинобудування.

Таким чином, генеральна лінія розвитку машинобудування - комплексна автоматизація проектування і виробництва - вимагає знання і досконалого методу проектування.

Ефективність виробництва, його технічний прогрес, якість продукції, що випускається в чому залежать від випереджаючого розвитку виробництва нового обладнання, машин, верстатів і апаратів, від всемірного впровадження методів техніко-економічного аналізу, що забезпечує вирішення технічних питань та економічну ефективність технологічних і конструкторських розробок.

Для народного господарства необхідно збільшити випуск продукції машинобудування та підвищити її якість. Це зростання здійснюється за рахунок якісної інтенсифікації виробництва на основі широкого використання досягнень науки і техніки, застосування прогресивних технологій. Підвищення ефективності виробництва можливе шляхом його автоматизації та механізації, оснащення виробництва високопродуктивними верстатами з ЧПУ, промисловими роботами, створення гнучких виробничих систем. p align="justify"> Технічний прогрес в машинобудуванні характеризується не тільки поліпшенням машин, але і безперервним вдосконаленням технологій їх виробництва. Важливо якісно, ​​економічно і в задані терміни з мінімальними витратами живої і суспільної праці виготовити машину. p align="justify"> Розвиток нових прогресивних технологічних процесів обробки сприяє конструюванню більш досконалих машин і зниження їх собівартості. Ефективність виробництва, його технічний прогрес, якість продукції, що випускається в чому залежать від випереджаючого розвитку виробництва нового обладнання, ма...


сторінка 1 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ефективність виробництва і технічний прогрес
  • Реферат на тему: Організація виробництва продукції скотарства та шляхи підвищення його ефект ...
  • Реферат на тему: Аналіз асортименту та якості продукції, що випускається взуття, технічного ...
  • Реферат на тему: Науково-технічний прогрес - основа развития виробництва
  • Реферат на тему: Організація виробництва в просторі. Системи економічного стимулювання ство ...