Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Використання відходів промислового виробництва при виготовленні будівельних матеріалів і виробів

Реферат Використання відходів промислового виробництва при виготовленні будівельних матеріалів і виробів

Міністерство освіти і науки України

Одеська державна академія будівництва та архітектуриВ В  Реферат

на тему:

"Використання відходів промислового виробництва при виготовленні будівельних матеріалів та виробів "
В  Виконав: студент гр. ПСК - 53с

Ночовний В.В.

Перевірила: Макарова С.С.


В В В В  Одеса 2010

Різноманітність конструктивних типів будівель та споруд, значна матеріаломісткість будівельного виробництва визначають особливості вимог до джерел сировини щодо його кількості, технологічності, придатності для виробництва будівельних матеріалів, в тому числі заповнювачів для бетону.

Одним з шляхів задоволення потреб і вимог будіндустрії щодо асортименту та якості заповнювачів для бетонів є переробка в заповнювачі відходів виробництва металургійної, енергетичної та хімічної промисловості, супутніх продуктів видобутку і збагачення мінеральної сировини, відходів переробки природних матеріалів, вторинних ресурсів.

На сьогодні використання промислових відходів для потреб будівельної індустрії становить меншу 20% щорічного обсягу їх освіти. Наприклад, у чорній металургії для виготовлення будівельних матеріалів різного призначення використовується незначна частина розплавлених шлаків, а більша частина відвальних шлаків не знайшла застосування. Підприємствами гірничо-переробно і гірничо-хімічної областей щорічно добуваються сотні тонн мінеральної сировини, в якій придатні для виробництва будматеріалів вільні мінерали становлять усього близько 10% гірської маси. Багато порід можуть бути застосовані як заповнювачі і домішки при виготовленні бетону, залізобетону, цегли, пористих заповнювачів.

Не мають ще належного використання золи і золошлакові відходи теплових електростанцій і теплоцентралей, відходи інших технологічних процесів переробки мінеральної сировини і вторинних мінеральних ресурсів, придатних для використання як заповнювачі для бетонів.

Промислові відходи дозволяють зменшити матеріаломісткість виробництва заповнювачів, поліпшити якість і зменшити собівартість продукції. При їх використанні враховується район створення відходів або родовищ місцевих матеріалів, вид, обсяг, якісні показники, доступність видобутку, стан транспортних комунікацій і їх протяжність, наявність вантажно-розвантажувального та іншого обладнання для первинної переробки, збагачення і фракціонування матеріалів тощо

В Україні та за кордоном золи, шлаки і золошлакові суміші від спалювання бурого і кам'яного вугілля, антрациту і горючих сланців використовуються в основному як добавки до бетонів і у виробництві пористих заповнювачів. Наприклад, в Англії золи використовуються як домішки для часткової заміни цементу і піску в конструкційних бетонах в енергетичному будівництві. У США золовинесенія ТЕС вводяться в бетонну суміш до 5-10% з...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Використання промислових відходів у виробництві будівельних конструкцій, ви ...
  • Реферат на тему: Автоматизація виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій
  • Реферат на тему: Сучасні технології очистки стічних вод на прикладі сорбційних матеріалів з ...
  • Реферат на тему: Природні кам'яні матеріали, сировину для виробництва будівельних матері ...
  • Реферат на тему: Використання сучасних композитних матеріалів у виготовленні ляльки