Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Механізми та інструменти підвищення інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості в умовах глобалізації

Реферат Механізми та інструменти підвищення інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості в умовах глобалізації
Механізми та інструменти підвищення інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості в умовах глобалізаціїСпеціальності: 08.00.05 - Економіка та управління народним господарством (4. Управління інноваціями та інвестиційної діяльністю) 08.00.13-Математичні та інструментальні методи економіки


Автореферат дисертації на здобуття наукового степенікандідата економічних наук

Москва

Робота виконана в філіалі ГОУВПО В«Московський енергетичний інститут (технічний університет)В» в м. Смоленську на кафедрі менеджменту та інформаційних технологій в економіці

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Гімар Володимир Олександрович

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Горшков Роман Костянтинович, кандидат економічних наук, доцент Бітюцький Сергій Якович

Провідна організація: Московська фінансово-промислова академія

Захист відбудеться "__26___" апреля_____2009 р. в____11.00____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 212.157.02 при ГОУВПО В«Московський енергетичний інститут (технічний університет) В»за адресою: 111250, м. Москва, вул. Красноказарменная, д. 14, ауд. Ж-200. p> Відгук на автореферат (в двох примірниках, завірених печаткою) просимо надсилати за адресою: 111250, м. Москва, вул. Красноказарменная, д. 14, Вчена рада МЕІ

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці МЕІ.

Автореферат розісланий "_______" _________ 2007

Вчений секретар вченої ради К 212.157.02к.е.н., доцент І.М. Петрушко

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми дослідження. У Нині перед економікою Російської Федерації гостро стоїть завдання розвитку галузей промисловості, які здійснюють глибоку переробку сировинних ресурсів. До таких галузей в першу чергу відноситься легка промисловість, підприємства якої характеризуються досить швидкою оборотністю вкладених коштів.

В останні роки посилення конкуренції з боку зарубіжних виробників призвело до скорочення частки вітчизняної продукції на російському ринку за деякими номенклатурними групами до 30 - 35%, що, у свою чергу, негативно відбилося на підприємствах суміжних галузей, в першу чергу агропромислового комплексу, хімічної промисловості, машинобудування. Однак підвищення витрат зарубіжних конкурентів з Туреччини та Китаю та ефективні заходи боротьби з В«сіримВ» імпортом створюють для російських виробників нові можливості із завоювання ринку продукції для споживачів із середніми доходами. Про привабливість ринку продукції легкої промисловості свідчить стійке зростання його ємності в середньому на 4-5% за рік, причому найбільшими темпами збільшується попит на продукції середнього цінового діапазону. Це також створює умови для розвитку російських підприємств, традиційно працюють на да...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузей легкої промис ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку сучасного ринку товарів легкої промисловості
  • Реферат на тему: Електрообладнання підприємств легкої промисловості
  • Реферат на тему: Принципи впровадження екологічного менеджменту на підприємствах легкої пром ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку легкої промисловості