Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Роль фундаментальних досліджень в галузі створення об'єктів інтелектуальної власності

Реферат Роль фундаментальних досліджень в галузі створення об'єктів інтелектуальної власності

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

В«Харківський політехнічний інститутВ»Реферат

На тему: В«Роль фундаментальних досліджень в галузі створення об'єктів інтелектуальної власності В»

Виконала: студентка гр .. ЕК-24а

Чаплюк В.Ю

Перевірив:

Тимофєєв Д.В


Харків 2009


Зміст


Введення

1. Життєвий цикл інновації

2. Фундаментальні дослідження, як етап життєвого циклу інновації

2.1 Поняття фундаментальних досліджень

2.2 Фінансування фундаментальних досліджень

3 Необхідність проведення фундаментальних досліджень

Висновки

Список джерел інформаціїВведення


Розширення ринку наукомісткої продукції розглядається вітчизняними вченими як найважливіший фактор підйому економіки. За їх оцінками, можливості наукового та промислового потенціалів країни дозволяють значно збільшити частку України в світовому ринку цієї продукції. До числу конкурентоспроможних на зовнішньому ринку технологічних областей відносять: авіаційну і космічну техніку, атомну промисловість та утилізацію ядерних відходів, окремі галузі інформаційних технологій, лазерну техніку. Все це -Принципово нові сфери діяльності, а їх створення здійснювалося з використанням результатів фундаментальних наукових досліджень і розробок (НДР). Їх сутнісна ознака виявляється в тому, що дохід, отриманий користувачами від продуктивного споживання результатів НДР, містить в собі рентну складову. За своїм наповненням остання неоднорідна, вона включає в себе різні види ренти - власне наукову ренту від реалізації новітніх технологій, в основі яких лежать результати фундаментальних НДР, винахідницьку ренту, ренту від впровадження ноу-хау, нарешті - управлінську ренту. Зрозуміло, що без дослідників і розробників, що створюють нове фундаментальне наукове знання, не було б і можливості, матеріалізувавши його, справити наукомістку продукцію.

У сучасних умовах практичне застосування і широке поширення результатів науково-технічної та дослідницької діяльності, оформлених у вигляді об'єктів інтелектуальної (переважно - промислової) власності виступає необхідним чинником економічного розвитку країни. Актуальність інноваційної активності в даний час істотно зросла і визначає положення країни на економічній і політичній карті світу. Макроекономічна роль нововведень полягає в зміні характеру розширеного відтворення, в перекладі національного господарства на більш сучасну інтенсивну модель розвитку. Відмінні ознаки сучасного конкурентоспроможного господарюючого суб'єкта в істотній мірі припускають:

а) активізацію власних науково-дослідних робіт або придбання прав на ключові для даної галузі винаходу, ноу-х...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості ринку науково-технічної продукції. Оцінки інтелектуальної влас ...
  • Реферат на тему: Фінансування наукових досліджень і розробок інноваційної економіки
  • Реферат на тему: Фундаментальні дослідження та науково-технічний прогрес (на прикладі дослід ...
  • Реферат на тему: Основні прояви фундаментальних взаємодій у макросвіті
  • Реферат на тему: Розвиток методів визначення фундаментальних сталей