Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Витрати, витрати і прибуток підприємства

Реферат Витрати, витрати і прибуток підприємства

РЕФЕРАТ

з курсу В«Основи економіки В»

по темі: В«Недоліки, витрати і прибуток підприємства В»

1. Витрати виробництва і збуту


Для прийняття підприємством (фірмою) оптимальних рішень за обсягами випуску продукції необхідно враховувати інформацію про рівень витрат.

Витрати - Це грошове вираження витрат виробничих факторів, необхідних для здійснення підприємством (фірмою) своєї виробничої і реалізаційної діяльності.

У країнах з розвиненими ринковими відносинами існують два підходи до оцінки витрат: бухгалтерський та економічний. Для вітчизняної економіки характерний бухгалтерський підхід до оцінки витрат.

Бухгалтерські витрати являють вартість витрачених ресурсів, виміряну в фактичних цінах їх придбання.

Економічні витрати - це альтернативні витрати підприємства. Альтернативні витрати висловлюють вартість власних ресурсів, використовуваних найбільш ефективним з всіх інших способів. На основі економічних витрат власник фірми приймає рішення про доцільність продовження своєї діяльності.

Бухгалтерські витрати включають тільки явні витрати, економічні - явні і неявні.

Явні витрати являють платежі за придбані з боку ресурси, неявні - це вартість послуг факторів виробництва, і є власністю фірми, тобто не є покупними.

Розрізняють витрати в довгостроковому періоді - довгострокові і в короткостроковому періоді - короткострокові. У довгостроковому періоді із зростанням обсягу виробництва всі фактори виробництва змінюються, в короткостроковому періоді із зростанням обсягу виробництва змінюються не всі фактори і тому витрати виробництва диференціюються на постійні та змінні.

Постійні витрати (FC) - це вартість ресурсів, які не можуть бути змінені в процесі їх застосування в короткостроковому періоді. Змінні витрати (VC) - це вартість змінюваних ресурсів для виробництва певного обсягу продукції.

Сума постійних (FQ і змінних (VC) витрат являє сукупні витрати (ТС):


TC = FC + VC


Якщо прийняти фактори виробництва як L - праця, К - капітал, М-матеріали, і ціни факторів виробництва - P L , P К , Р М , тоді:

постійні витрати


F C = Р К * K * L,


змінні витрати


VС = P L * L + Р М * М.


Витрати, пов'язані з виробництвом додаткової одиниці продукції, характеризуються граничними витратами (MC).

При зміні обсягу виробництва змінюються і витрати виробництва. Середні витрати виробництва (АС) досягають свого мінімального розміру (у короткостроковому періоді) для обсягу випуску продукції, при якому середні витрати стають рівними граничним витратам (АС = MС).

2 . Витрати підприємства. Класифікація витрат


Витрати - Це економічно виправдані витрати, оцінка яких виражена в грошовій фо...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Види витрат виробництва постійні, змінні і загальні, середні і граничні вит ...
  • Реферат на тему: Витрати виробництва в короткостроковому періоді
  • Реферат на тему: Витрати виробництва та обігу. Граничні витрати і оптимальний обсяг виробни ...
  • Реферат на тему: Витрати фірми в короткостроковому періоді. Соціально-економічні наслідки і ...
  • Реферат на тему: Витрати виробництва в короткостроковому та довгострокову періодах развития ...