Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Аналіз економічних результатів, діагностика фінансового стану та оцінка ефективності роботи підприємства

Реферат Аналіз економічних результатів, діагностика фінансового стану та оцінка ефективності роботи підприємства

Зміст


Розділ 1. Аналіз майна та положення підприємства

.1 Коротка характеристика підприємства

.2 Характеристика майнового стану підприємства

.3 Склад і структура необоротних (довгострокових) активів

.4 Оцінка капіталу, вкладеного в майно підприємства

Розділ 2. Аналіз оборотних коштів підприємства

.1 Склад і структура оборотних активів

.2 Забезпеченість підприємства власними оборотними засобами

.3 Оцінка ефективності використання оборотних коштів

Розділ 3. Аналіз фінансової стійкості

.1 Оцінка фінансової стійкості підприємства

.2 Аналіз показників фінансової стійкості підприємства

.3 Показники платоспроможності та ліквідності підприємства

Розділ 4. Аналіз економічних результатів діяльності підприємства

.1 Оцінка дохідності продажів продукції і послуг

.2 Аналіз рентабельності використання капіталу

Висновок

Список використаних джерел та літератури

Додаток

Введення


В умовах ринкової економіки метою будь-якого виробництва є одержання максимально можливого прибутку. У цих умовах можуть здійснювати свою виробничо-фінансову діяльність тільки ті підприємства, які отримують від неї найвищий економічний результат. p align="justify"> Ті ж підприємства, які працюють неефективно, малорентабельне, тим більше збитково, нежиттєздатні. Вони неминуче розоряються і припиняють своє існування. Отже, на кожному підприємстві необхідно виявляти наявність фактів безгосподарності, непродуктивних втрат, нерозумного вкладення коштів і т. п. для їх усунення. p align="justify"> Тому в даний час значно зростає роль аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств, основна мета яких - виявлення та усунення недоліків у діяльності підприємств, пошук і залучення у виробництво невикористовуваних резервів.

Аналіз фінансово-господарської діяльності у своєму традиційному розумінні являє собою метод дослідження шляхом розчленування складних явищ на складові частини. У широкому науковому розумінні аналіз фінансово-господарської діяльності - це метод наукового дослідження (пізнання) і оцінки явищ і процесів, в основі якого лежить вивчення складових частин, елементів досліджуваної системи. p align="justify"> Предметом аналізу фінансово-господарської діяльності є причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ і процесів.

Об'єктами аналізу є економічні результати господарської діяльності. На виробничому підприємстві до об'єктів аналізу відносяться виробництво і реалізація продукції, її собівартість, використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, фінансові результати виробництва, фінансові стан підприємства. p align="justify"> Діагностика фінансово-господарського стану підприємства займається оцінкою різних сторін діяльності пі...


сторінка 1 з 21 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз і оцінка основних показників фінансово-господарської діяльності підп ...
  • Реферат на тему: Аналіз і оцінка основних показників фінансово-господарської діяльності підп ...
  • Реферат на тему: Аналіз фінансового стану та економічних результатів господарської діяльност ...
  • Реферат на тему: Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства