Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Пропозиція заходів по збільшенню обсягу продукції, що випускається, продуктивності праці, рентабельності і прибутку фірми

Реферат Пропозиція заходів по збільшенню обсягу продукції, що випускається, продуктивності праці, рентабельності і прибутку фірми

Вихідні дані


Коефіцієнт технологічних втрат на останній операції b = 1%

Випуск продукції:

В· до реконструкції В = 2100000 шт в рік

В· після реконструкції У = 2352000 шт в рік

Ціна продукції Ц = 200 руб/шт .

Чисельність основних робітників Ч = 101 чол.

Середньомісячна заробітна плата = 14100 руб.

Первісна вартість робочих машин та обладнання = 70.72 млн. руб.

Вартість сучасних робочих машин і устаткування = 91.94 млн. руб.

Зміна вартості робочих машин і устаткування по місяцях, млн. руб.


123456789101112Ввод Висновок 2025 3040 1015 1. Визначення техніко-економічних показників виробництва виробів електронної техніки у звітному році


1.1 Розрахунок норми технологічних втрат на основних операціях технологічного процесу


) Коефіцієнт виходу придатного на операції kв.г.i = 1 - ? i/100.

2) Коефіцієнт виходу придатного kв.г.i-1 (вкв) = kв.г.i (вкв) * kв.г.i-1.

3) Коефіцієнт запуску kзi = 1/kв.г.i (вкв).

) Розмір запуску і розмір випуску Зi = kзi * Вгод шт. Вi-1 = Зi шт. p align="justify">) Норма технологічних втрат Нт.п.i = Зi - Вi кг.

Розрахунок норми технологічних втрат по операціях технологічного процесу.


ОпераціяТехноло-гические втрати,% Коефіцієнти виходу придатного, kв.гКоеффіціент запуску частки ед.РазмерНорма технологічних втрат, шт.на операції, частки ед.сквозной, частки ед.запуска

Зi, шт.випуска

Bi, шт.Іонное легірованіе80.920.861.172, 450,749.732,254,689.75196,059.98 Зняття фоторезіста01.000.931.072, 254,689.752,254,689.750.00 Посадка кристала в і контроль10.990.991.012, 121,212.122,100,000.0021,212.12 1.2 Розрахунок показників використання основних фондів у звітному році


1) За вихідного значенням для робочих машин знаходимо з процентного співвідношення всі інші.

2) Річна сума амортизаційних відрахувань до i-ий рік.

3) Залишкова вартість, де.


Розрахунок вартості основних фондів та амортизаційних відрахувань проектованого цеху

Елементи основних фондовСтруктура ОФ% до ітогуСтоімость ОФ Соф, млн.руб.Амортізаціонние отчісленіяОстаточная вартість ОФ, млн рубНа,% Агод, тис.рубЗданія3781.772.001, 635.4076.86Сооруженія та передавальні устройства715.474.00618.8013.61Силовые машіни817.6810.001, 7...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Амортизація основних фондів і розрахунок амортизаційних відрахувань
  • Реферат на тему: Розрахунок вартості основних фондів і рентабельності продукції
  • Реферат на тему: Розрахунок приводів технологічних машин
  • Реферат на тему: Основи працездатності транспортних і технологічних машин і устаткування
  • Реферат на тему: Організація спеціалізованого ділянки складання швейних машин після ремонту ...