Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Основи працездатності транспортних і технологічних машин і устаткування

Реферат Основи працездатності транспортних і технологічних машин і устаткування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ ФЕДЕРАЦІІІІ

державне освітній заклад вищої професійної освіти

В«Тюменський державний нафтогазовий університетВ»

Інститут транспорту

Кафедра ЕОМ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсової роботи з дисципліни: В«Основи працездатності ТМОВ» для студентів спеціальності 230100 В«Експлуатація та обслуговування транспортних і технологічних машин і устаткування (по галузях)В» спеціалізації № 230104 В«Сервіс і технічна експлуатація транспортних і технологічних машин та обладнання в нафтогазовидобування В»очної та заочної форм навчання

Тюмень 2004 р

Затверджено видавничі радою

Тюменського державного нафтогазового університету
Укладачі: Новосьолов Володимир Олексійович, к.т.н., доцент

Захаров Микола Степанович, д.т.н., професор

Стрільців Євген Володимирович, асистент


В© державне освітня установа вищої професійної освіти

В«Тюменський державний нафтогазовий університетВ» 2003


1. Мета курсової роботи


Курсова робота призначена для поглиблення та закріплення знань студентів з основних розділів дисципліни.

В ході її виконання студент повинен розібратися в наступних питаннях.

1. Основах теорії надійності та її практичному застосуванні.

2. Основах теорії діагностики.

. Існуючих методах і засобах діагностування техніки.

. Методах організації діагностування.


. Зміст роботи


Курсова робота складається з пояснювальної записки та одного аркуша графічної частини. Матеріал пояснювальній записки курсової роботи розташовується в наступному порядку. p align="justify"> 1. Титульний аркуш.

. Зміст.

. Анотація.

4. Завдання на виконання курсової роботи.

. Перелік скорочень і умовних позначень.

. Введення.

. Основна частина.

. Висновок.

. Список використаної літератури.

На титульному аркуші вказується назва курсової роботи (курсова робота з дисципліни В«основи працездатності ТМОВ»), прізвища студента виконав роботу і викладача приймаючого роботу.

У змісті наводиться перелік структурних елементів і перелік заголовків глав і розділів із зазначенням номерів сторінок, з яких починаються ці елементи. Титульний лист і анотація до змісту не включаються. p align="justify"> В анотації дається коротка характеристика змісту письмової роботи (обсяг не більше 1 стор.)

У завданні на курсову роботу вказуються вихідні дані до виконуваної курсової роботи. Завдання до першої главі (додаток 1) містить дані про напрацювання 100 виробів до першого і другого відмови. Кожному такому завданню відповідає два варіанти, які визначаються за двома останніми цифрами номера залікової книжки. Завдання до другої главі (додаток 2) містить варіанти, яким відповідають ті чи інші вузли, агрегати або системи для розробки структурно-слідчої моделі. Варіант визначається за останньою цифрою номера залікової книжки. Для студентів очної форми навчання варіанти завдань можуть призначатися індивідуально. p align="justify"> Перелік скорочень і умовних позначень включає основні прийняті в письмовій роботі малопоширені позначення та скорочення.

Вступ повинен містити загальне обгрунтування доцільності застосування основ теорії надійності та діагностики для підвищення ефективності підтримки працездатності техніки. У цьому розділі описується ряд технічних властивостей, які має транспортні засоби, а також визначаються найважливіші з них. Виявляються основні витрати на підтримку автомобілів в працездатному стані при їх експлуатації. Описується, де закладається і як підтримується надійність виробу? Які у зв'язку з цим фактори впливають на рівень надійності, а також до чого призводить її зниження? p align="justify"> Основна частина курсової роботи складається з наст...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методичні вказівки до виконання курсової роботи
  • Реферат на тему: Методичні вказівки з виконання курсової роботи Управлінський облік
  • Реферат на тему: Методичні вказівки до Виконання курсової роботи для студентов інженерно-пед ...
  • Реферат на тему: Правила виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент"
  • Реферат на тему: Методика виконання курсової роботи