Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Проблеми вдосконалення правового регулювання громадської безпеки в практиці Конституційного суду Республіки Карелія

Реферат Проблеми вдосконалення правового регулювання громадської безпеки в практиці Конституційного суду Республіки КареліяПроблеми вдосконалення правового регулювання громадської безпеки в практиці конституційного суду Республіки КареліяПроблема забезпечення громадської безпеки має комплексний, багатогранний характер: можна говорити про економічні, політичні, організаційні аспекти забезпечення громадської безпеки. Разом з тим право також не може залишатися осторонь від вирішення проблем безпеки. Більше того, правовому аспекту повинна належати провідна роль. p align="justify"> Розглядаючи проблему у світлі конституційного правосуддя, спробую відповісти на питання, як Конституційний Суд Республіки Карелія сприяє вдосконаленню правового регулювання громадської безпеки в Республіці.

У Законі Російської Федерації В«Про безпекуВ» поняття безпеки трактується як стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Життєво важливі інтереси - це сукупність потреб, задоволення яких надійно забезпечує існування і можливості прогресивного розвитку особистості, суспільства і держави. До основних об'єктів безпеки вищеназваний Закон відносить: особистість - її права і свободи; суспільство - його матеріальні і духовні цінності; держава - її конституційний лад, суверенітет і територіальну цілісність. Суб'єктами забезпечення безпеки є: держава, яка здійснює функції у цій галузі через органи законодавчої, виконавчої та судової влади, а також громадяни, громадські та інші організації та об'єднання, які володіють правами і обов'язками щодо участі у забезпеченні безпеки відповідно до законодавства Російської Федерації, її суб'єктів , прийнятим у межах їх компетенції у даній сфері.

Із Закону Російської Федерації В«Про безпекуВ» випливає, що законодавчими основами забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави є Конституція Російської Федерації, конституції суб'єктів Російської Федерації та інші нормативні правові акти, прийняті в межах компетенції відповідних органів у даній сфері, а також міжнародні договори та угоди, укладені або визнані Російською Федерацією. Поділяючи точку зору судді Конституційного Суду Російської Федерації Н.С. Бондаря про те, що в системі правових засобів збалансованого забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави вирішальне значення має конституція, а сама безпека набуває відповідно конституційні характеристики і стає конституційної безпекою, можна зробити висновок, що саме по собі поняття В«безпекаВ» - категорія конституційна.

Конституційна безпека - це, перш за все, забезпечення захисту основ конституційного ладу, прав і свобод людини і громадянина, а значить, конституційна безпека може бути забезпечена в повній мірі тільки при ефективному контролі за дотриманням основ конституційного ладу і всіх його елементів.

Судово-к...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Участь Федеральної служби безпеки Російської Федерації в процесі правового ...
  • Реферат на тему: Адміністративно-правові заходи охорони громадського порядку і забезпечення ...
  • Реферат на тему: Принцип res judicata в практиці Європейського суду з прав людини та Констит ...
  • Реферат на тему: Зміст та шляхи забезпечення економічної безпеки Російської Федерації (на пр ...
  • Реферат на тему: Політико-правова природа конституційного правосуддя. Органи конституційног ...