Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Фінансування інноваційної діяльності в сфері малого бізнесу в Російській Федерації

Реферат Фінансування інноваційної діяльності в сфері малого бізнесу в Російській Федерації

ЗМІСТ


Введення

. Теоретичні основи фінансування інноваційної діяльності в сфері малого бізнесу

.1 Значення і сутність інноваційної діяльності в малому бізнесі

.2 Фінансування малого бізнесу в умовах інноваційного розвитку економіки

.3 Джерела фінансування інноваційної діяльності малого бізнесу

. Аналіз основних напрямків розвитку фінансування інноваційної діяльності в сфері малого бізнесу

.1 Оцінка стану фінансування інноваційної діяльності в малому бізнесі в Російській Федерації

.2 Особливості фінансування інноваційної діяльності в сфері малого бізнесу в Республіки Башкортостан

.3 Проблеми і перспективи розвитку фінансування інноваційної діяльності в сфері малого бізнесу

Висновок

Список використаних джерел та літератури


ВСТУП


Актуальність теми дослідження. Малий бізнес - це підприємницька діяльність, що здійснюється суб'єктами ринкової економіки при певних критеріях, встановлених законами, державними органами або представницькими організаціями. При цьому підприємництво в масштабі малого підприємства має низку якісних особливостей. p align="justify"> Малий бізнес є найважливішим суб'єктом інноваційної діяльності. Він може внести істотний внесок у розвиток виробництва в технічно передових галузях і напрямах. Малий бізнес служить основним джерелом нововведень, генератором нових ідей, створює передумови до інноваційного розвитку економіки в цілому, і значною мірою інноваційна діяльність проявляється у сфері малого бізнесу в специфічних формах (Венчури, технопарках, бізнес - інкубаторах та інших), які покликані вносити істотний внесок у забезпечення економічного зростання країни.

Малі підприємства повинні відкривати нові сегменти ринку, освоювати і впроваджувати нові продукти і технології, бути головними постачальниками продукції, тим самим, підвищуючи наукоємність і конкурентоспроможність виробництва і сприяючи формуванню нового технологічного укладу.

В даний час активізується процес розвитку малого бізнесу, де інноваційна діяльність є найбільш активним, який ініціює початком, тобто об'єктивною необхідністю розвитку всіх господарських суб'єктів. Підприємства малого бізнесу мають здатність реагувати на запити споживачів швидко і ефективно. p align="justify"> Виходячи з вищесказаного, актуальність обраної теми очевидна: здійснення малими підприємствами інноваційної діяльності можливе тільки на основі розвинутої системи фінансування, яка орієнтована на залучення декількох джерел, що припускають своєчасне і ефективне впровадження інновацій, і забезпечує отримання прибутку від інноваційної діяльності.

Ступінь розробленості. З урахуванням потреб інноваційної спрямованості економічного розвитку в останні роки намітився зростаючий інтерес до більш ефективної реалізації інновац...


сторінка 1 з 22 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Державна підтримка інноваційної активності малого бізнесу
  • Реферат на тему: Привабливість лізингу та кредиту як основних джерел фінансування підприємст ...
  • Реферат на тему: Аналіз діяльності Міністерства економічного розвитку Челябінської області з ...
  • Реферат на тему: Розробка бізнес-плану створення нового підприємства малого бізнесу у сфері ...
  • Реферат на тему: Державне фінансування малого бізнесу