Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Автоматизація процесів управління і планування діяльності підприємства в середовищі системи управління базою даних Access

Реферат Автоматизація процесів управління і планування діяльності підприємства в середовищі системи управління базою даних Access

Введення


Проблема розвитку інформаційних технологій є однією з найбільш актуальних у сучасному світі у зв'язку з переходом до інформаційного суспільства, в якому в результаті процесів інформатизації та комп'ютеризації інформаційні технології відіграють важливу роль у всіх сферах діяльності.

В даний час виникає потреба в раціональному використанні засобів обробки інформації в практичній діяльності людини, підвищенні ефективності його професійної діяльності. Це продиктовано актуальними потребами суспільства, пов'язаними з вирішенням проблем різного масштабу, широким поширенням засобів обчислювальної техніки і зростанням їх доступності для різних категорій користувачів. p align="justify"> В умовах ринкової економіки інформаційні технології є основою діяльності підприємства, дозволяють ефективно організувати управління всіма видами ресурсів. Особливо це важливо для сільського господарства, де від правильного і своєчасного прийняття управлінських рішень залежить рівень витрат і кінцева прибуток підприємства. p align="justify"> Автоматизація сільськогосподарських робіт можлива за допомогою сучасних засобів СУБД, які дозволяють згрупувати дані по різних типах, а потім створити зв'язки між ними. Це дає можливість об'єднувати взаємопов'язані відомості, уникаючи можливого дублювання даних, що веде до економії ресурсів ПК і збільшенню швидкості і точності обробки даних. p align="justify"> Розглянемо питання автоматизації збиральних робіт засобами СУБД на прикладі ЗАТ В«НоворождественськаВ» Ісількульского району.

Мета даної курсової роботи: розглянути питання, пов'язані з автоматизацією процесів управління і планування діяльності підприємства в середовищі системи управління базою даних Access, яка дає можливість оптимізувати і раціоналізувати процес управління за рахунок застосування сучасних засобів збору, передачі та обробки інформації.

Завдання курсової роботи:

ознайомитися з природно-кліматичними та економічними особливостями розташування господарства;

провести інформаційний аналіз предметної області;

розробити заходи щодо автоматизації збиральних робіт засобами СУБД;

зробити необхідні розрахунки для визначення потреби в збиральної техніки;

зробити висновки за отриманими результатами. p align="justify"> Об'єктом дослідження даної курсової роботи є ЗАТ В«НоворождественськаВ» Ісількульского району. Омської області. p align="justify"> Методи дослідження, використовувані в курсовій роботі: статистичні, аналітичні та прогнозні.

Джерела отримання інформації при виконанні курсової роботи: підручники, статті, сайти, документи і звіти господарства. p align="justify"> 1. Роль інформаційних технологій в суспільствісторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Автоматизація розрахунків збиральних робіт засобами СУБД Access у ВАТ " ...
  • Реферат на тему: Алгоритмізація та програмування процесів обробки даних у середовищі СУБД ти ...
  • Реферат на тему: Звіт по створенню курсової роботи «База даних ACCESS»
  • Реферат на тему: Розробка бази даних засобами системи управління базами даних MS Access
  • Реферат на тему: Розробка інформаційної системи підприємства за допомогою системи управління ...