Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Історія створення Конституційного Суду Республіки Білорусь

Реферат Історія створення Конституційного Суду Республіки Білорусь

Історія створення Конституційного Суду Республіки Білорусь


Однією з характерних рис радянської форми правління є відсутність в системі вищих органів влади конституційного суду, тому до 1989 року в білоруській Конституції не містилося норм, що регулювали статус спеціалізованого органу конституційного контролю або нагляду. Такий стан пояснювалося насамперед негативним ставленням правлячої партії (і відповідно законодавця) до теорії поділу влади. Вважалося, що Ради депутатів повинні виконувати одночасно і законодавчі та виконавчі функції. Стверджувалося, що вищий орган державної влади здатний адекватно виражати волю й інтереси усіх громадян, і, отже, ніхто не може заперечувати конституційність його актів [1], він сам повинен стежити за тим, щоб прийняті норми відповідали Конституції. p align="justify"> Саме тому вжиті у 1924-1933 роках спроби покласти на Верховний Суд СРСР функцію контролю конституційності актів союзних республік і актів, прийнятих наркоматами СРСР, закінчилися невдачею [2]. Один з учасників розгорнулася наприкінці 1920-х років дискусії про можливість судової охорони конституції писав: В«... природа радянської влади така, що вона сама по собі є живим спростуванням фікції теорії поділу влади. Наш класовий суд не є В«незалежнимВ» від політичної влади, а є однією з її функцій. І в союзному масштабі не вищий, незалежний від влади конституційний суд є для нас гарантією збереження конституційної законності, а вищий політичний орган панівного класу (виділено мною. - А.В.) В»[3, с. 501-502]. p align="justify"> Як зазначав вже в 1960-і роки М.А. Нудель, В«проблема конституційного контролю найтіснішим чином пов'язана з положенням парламенту. Якщо визнається його верховенство, виключається можливість створення внепарламентского органу, який би здійснював конституційну юрисдикцію і тим самим контролював діяльність парламенту В»[4, с. 10]. p align="justify"> Лише наприкінці 80-х років, у період В«перебудовиВ», зазначені ідеї були відкинуті. 27 жовтня 1989 білоруська Конституція 1978 доповнено новою статтею такого змісту:

В«Комітет конституційного нагляду Білоруської РСР обирається Верховною Радою Білоруської РСР строком на 10 років з числа спеціалістів у галузі політики і права у складі Голови, заступника Голови та 9 членів Комітету.

Особи, обрані до Комітету конституційного нагляду Білоруської РСР, не можуть одночасно входити до складу органів, акти яких піднаглядні Комітету.

Особи, обрані до Комітету конституційного нагляду Білоруської РСР, при виконанні своїх обов'язків є незалежними і підкоряються тільки Конституції Білоруської РСР.

Комітет конституційного нагляду Білоруської РСР:

) з власної ініціативи, за пропозицією Верховної Ради Білоруської РСР представляє Верховній Раді Білоруської РСР висновки про відповідність проектів актів Верховної ...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Політико-правова природа конституційного правосуддя. Органи конституційног ...
  • Реферат на тему: Правові позиції конституційного суду Росії з питань організації державної в ...
  • Реферат на тему: Конституційний суд РФ, як орган конституційного контролю
  • Реферат на тему: Компетенція Конституційного Суду Республіки Білорусь
  • Реферат на тему: Місце и роль Конституційного Суду в сістемі ОРГАНІВ СУДОВОЇ власти в Україн ...