Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Соціально-символьний аналіз фотографії в візуальної соціології

Реферат Соціально-символьний аналіз фотографії в візуальної соціології


Тема: Соціально-символьний аналіз фотографії в візуальної соціології


План


Введення

. Основні характеристики візуальної соціології

. Фотографія як метод дослідження в соціології

. Соціально-символьний аналіз фотографії в візуальної соціології

Висновок

Список літератури


Введення


Соціологія - порівняно молода наука. Саме тому вона з легкістю бере на озброєння сучасні досягнення в галузі техніки, громадської думки. Прикладом тому може бути одна з галузей соціології - візуальна соціологія, що зародилася в 70-х роках минулого століття. p align="justify"> Візуальна соціологія займається вивченням кіно, реклами, ЗМІ та ін. Основна теза полягає в прийнятті того факту, що візуальність є первинний вимірювач соціальної дійсності, що задає основні траєкторії її реконструювання та репрезентації. p align="justify"> Фотографія - є одним з предметів вивчення візуальної соціології. Вона дозволяє відобразити той чи інший відрізок соціальної реальності і потім піддати його скрупульозному аналізу. Аналіз є один з найважливіших методів дослідження в соціології. Вивченню одного з його підвидів - символічного аналізу і присвячена дана робота. p align="justify"> Мета роботи - визначення базових характеристик методу символічного аналізу фотографії.

Завдання роботи:

аналіз джерел з метою виділення специфічних рис візуальної соціології;

визначення історії зародження фотографії як методу дослідження в соціології;

визначення основних методів з аналізу фотографії в соціології.

У даній роботі були використані теоретичні дослідження, присвячені візуальної соціології як новітньої галузі соціології [4; 6, 7, 8], прикладні дослідження, що описують досвід використання фотографії як методу дослідження в соціології [2; 3; 5].

Робота складається з трьох параграфів, кожен з яких спрямований на вирішення однієї з поставлених вище завдань. Так у першому параграфі розглядається історія формування візуальної соціології. У другому параграфі описується фотографія, її специфічні риси, можливе її застосування в соціологічних дослідженнях. У третьому параграфі описується метод символьного аналізу фотографії, досвід його застосування в соціологічних дослідженнях. br/>

1. Основні характеристики візуальної соціології


Візуальна соціологія (англ. Visual sociology) - напрям соціології, що вивчає соціальні та культурні явища крізь призму візуальних образів і репрезентацій (фотографій, фільмів, реклами і пр.) [7, 12]. p align="justify"> Хоча теорет...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Предмет соціології. Підходи до його визначення в класичних теоріях XIX - п ...
  • Реферат на тему: Роль соціології в пізнанні і перетворенні суспільства. Основні напрямки су ...
  • Реферат на тему: Принципи соціології і специфіка соціології культури
  • Реферат на тему: Аналіз досвіду дослідження проблеми бродяжництва серед підлітків в соціолог ...
  • Реферат на тему: Соціологія культури як галузь соціології та Культурознавча наука