Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Оцінка стану бухгалтерського обліку та ефективності використання основних засобів ВАТ "Оршасирзавод"

Реферат Оцінка стану бухгалтерського обліку та ефективності використання основних засобів ВАТ "Оршасирзавод"

Введення


В даний час, коли організації діють в умовах переходу до ринкових відносин і визначальним чинником стають конкурентоспроможність виробництва, якість продукції, максимізація прибутку, значною мірою зростає роль основних засобів як вирішального чинника виробничого процесу. Тому від того, які засоби праці використовуються, яке їх стан, якому рівню технічного розвитку вони відповідають, залежить результативність діяльності. Основні кошти становлять переважну частину інвестицій. Для їх відновлення та контролю за ефективністю використання необхідна інформація про ступінь зношеності, необхідності проведення переоцінки, своєчасності списання, яку формує бухгалтерський облік і звітність, будучи інформаційною базою для економічного аналізу. Стан та ефективне використання прямо впливає на кінцеві результати господарської діяльності підприємств. p align="justify"> Маючи ясне уявлення про роль основних засобів у виробничому процесі, чинниках, що впливають на використання основних засобів, можна виявити методи, напрями, за допомогою яких підвищується ефективність використання основних засобів і виробничих потужностей підприємства, що забезпечує зниження витрат виробництва і зростання продуктивності праці. Цими причинами підтверджується актуальність обраної теми курсової роботи. p align="justify"> Основні засоби схильні до зносу в процесі їх експлуатації. У зв'язку з цим на будь-якому підприємстві постає питання про відтворення об'єктів основних засобів. Закон відтворення основного капіталу полягає в тому, що в нормальних економічних умовах його вартість, введена у виробництво, повністю відновлюється, забезпечуючи можливість для постійного технічного оновлення засобів праці. По всіх основних засобах підприємство за встановленими нормами виробляє амортизаційні відрахування, сума яких включається в собівартість продукції. Після реалізації продукції нарахований знос накопичується в особливому амортизаційному фонді, який теоретично призначається для нових капітальних вкладень. При великих масштабах використовуваного основного капіталу великі підприємства мають можливість за рахунок коштів амортизаційного фонду фінансувати не тільки просте, але і значною мірою розширене відтворення засобів праці. У зв'язку з вищесказаним, на мікроекономічному рівні, тобто на рівні підприємств, особлива роль відводиться бухгалтерському обліку й аналізу використання основних засобів. Головною метою роботи є критична оцінка стану бухгалтерського обліку та ефективності використання основних засобів ВАТ В«ОршасирзаводВ», виявлення їх переваг та недоліків, визначення шляхів вдосконалення обліку та резервів зростання ефективності основних засобів. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань:

- вивчити склад і класифікацію основних засобів;

- розглянути цілі, завдання та норма...


сторінка 1 з 34 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємства
  • Реферат на тему: Оцінка ефективності використання основних засобів на підприємстві
  • Реферат на тему: Шляхи підвищення ефективності відтворення та використання основних засобів ...
  • Реферат на тему: Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємства на ...
  • Реферат на тему: Оцінка ефективності використання основних засобів