Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Проектування технології очищення вод

Реферат Проектування технології очищення вод

Міністерство транспорту Російської Федерації

Державна служба річкового флоту

Волзька Державна Академія Водного транспорту

Кафедра теорії корабля та екології судноплавства


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПРОЦЕСІВ І АПАРАТІВ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

В«ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИСТКИ НАФТОВМІЩУЮЧИХ ВОД В»

15.05-1368-040 - 01 ПЗ


Виконав Лощилова Г. Н.

Шифр: Ек-05-1368

Перевірив Васькин С. В.

Нижній Новгород

2010

В 

ЗМІСТ

Введення

1 Розробка функціональної схеми для очищення стічних вод

2 Розрахунок основних характеристик апаратів для очищення стічних вод

2.1 Розрахунок апаратів для очищення стічних вод гальванічного виробництва

2.1.1 Розрахунок Усереднювачі

2.1.2 Розрахунок відстійників

2.2 Розрахунок апаратів для очищення стічних вод травильного

виробництва

2.2.1 Розрахунок станції нейтралізації

2.2.2 Розрахунок змішувача

2.2.3 Розрахунок нейтралізатора

2.2.4 Розрахунок відстійників

2.3 Розрахунок апаратів для очищення об'єднаних потоків стічних вод гальванічного та травильного виробництв

2.3.1 Об'єднання потоків стічних вод гальванічного та травильного виробництв

2.3.2 Розрахунок механічних фільтрів

2.3.3 Розрахунок іонообмінних фільтрів

2.3.3.1 Розрахунок катіонітових фільтрів

2.3.3.2 Розрахунок аніонітових фільтрів

3 Розробка технології обробки осаду

4 Розробка принципової схеми для очищення стічних вод

Висновок

Список використаної літератури

В  ВСТУП

Проблеми запобігання негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище, в тому числі проблеми захисту водойм від забруднення стічними водами, з кожним роком стають все актуальнішою. У вирішенні цих проблем поряд зі створенням природоохоронної нормативно-правової бази, удосконаленням технологічних процесів і виробничого обладнання важлива роль відводиться розробці та впровадженню систем очищення стічних вод.

Вибір і розробка високоефективних методів очищення стоків є складною інженерною задачею. p> Під очищенням стічних вод мається на увазі їх обробка різними методами з метою руйнування або вилучення містяться в них мінеральних і органічних речовин до ступеня, що дозволяє скидати ці води у водойми або повторно їх використовувати. До очищенню води відноситься також її знешкодження та знезараження, видалення шкідливих для людини, тварин або рослин речовин і усунення з води хвороботворних мікробів і вірусів.

У цій роботі розроблена технологія очищення стічних вод від гальванічного та травильного виробництв, розраховане технологічне обладнання (розрахунок основних характеристик апаратів водоочищення) та розроблено схему очищення стічних вод. Також буде розроблено обладнання для обробки осаду і приведене креслення одного з апаратів водоочищення.


В 

1 Розробка функціональної схеми для очищення стічних вод

Спочатку стічні води проходять очищення окремо.

Стічні води гальванічного виробництва надходять у усреднітель, де відбувається їх усереднення. Після усереднення вони направляються у відстійники, де уловлюються мінеральні нерозчинні забруднення. Після очищення води у відстійниках утворюється осад, який вивантажується з певною періодичністю і направляється на ущільнення в гравітаційний мулоущільнювачів, а потім на поховання.

Стічні води травильного виробництва спочатку надходять у пісковловлювача для виділення з них мінеральних часток з гідравлічною крупністю не менше, а потім в усреднітель, так як ці води характеризуються нерівномірністю складу. Далі стічні води надходять у вертикальний змішувач, де відбувається їх змішання з реагентами. Після змішувача води направляються в нейтралізатор, а вже потім у відстійники, де відбувається видалення з них осаду. Опади, які утворюються після очищення стічних вод у песколовках, нейтралізаторах і відстійниках об'єднуються в один трубопровід і спрямовуються на шламові майданчики.

Після того, як стічні води пройшли очистку окремо, вони об'єднуються. Для цього встановлюється проміжна ємність для змішування стічних вод гальванічного та травильного виробництв.

Об'єднаний потік надходить на механічні фільтри з зернистим завантаженням для глибокого очищення після відстоювання. Пройшовши через механічні фільтри, вода надходить на іонообмінну очистку в іонообмінні фільтри. Тут відбувається вилучення з стічних вод катіонів сильних основ і аніонів сильних кислот. p> Очищена вода збирається у збірній ємності, а потім або використовується як оборотної для промивання фільтрів, або направляється у виробництво. p> Функціональна схема очищення стічни...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Кругообіг води. Очищення стічних вод
  • Реферат на тему: Проект ділянки очищення стічних вод гальванічного виробництва
  • Реферат на тему: Вивчення схеми технологічного процеса очищення стічних вод від ізобутанолу ...
  • Реферат на тему: Розрахунок і проектування установки з очищення стічних вод для підприємства ...
  • Реферат на тему: Розробка технологічної схеми очищення стічних вод