Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Механізми реалізації наукомістких проектів як фактора інноваційного розвитку

Реферат Механізми реалізації наукомістких проектів як фактора інноваційного розвитку

Державна установа освіти

В«Інститут підготовки наукових кадрів

Національної Академії Наук В»

Факультет підвищення кваліфікації та підготовки кадрів

Спеціальність В«Інноваційний менеджментВ»

Реферат

В«Механізми реалізації наукомістких проектів як фактора інноваційного розвиткуВ»Введення


Актуальність теми дослідження полягає в проблемі вдосконалення економічних механізмів розвитку наукової сфери сьогодні. Дана проблема є однією з актуальних, вирішення якої передбачає перетворення сфери науки в безпосередню продуктивну силу, практично применяющую результати наукових досліджень на виробництві. p align="justify"> Однією з умов вирішення народногосподарських завдань щодо подальшої інтенсифікації економіки є всебічне дослідження сучасного суспільного виробництва як складного комплексного освіти, ядром якого стала функціонуюча система, що складається з науки, техніки і виробництва. У цьому зв'язку актуальність проблеми вдосконалення організаційно-економічних механізмів розвитку наукової сфери забезпечується чинником примноження матеріально-технічної бази, матеріального і духовного добробуту людей на шляху науково-технічного прогресу, який надає прямий вплив на всі сфери економіки, а особливо на виробництво.

Особливий інтерес викликає досвід розвинених країн, які досягли високого рівня економічного розвитку завдяки освоєнню високих технологій, конкурентоздатних на внутрішньому і зовнішньому ринках, шляхом організації ефективної системи наукових досліджень і впровадження їх результатів.

Слід додати, що при всій важливості розглянутої проблеми в теорії світової економіки питання економіки наукової сфери та інноваційного розвитку стали серйозно вивчатися порівняно недавно.

Нерозробленість відповідної науково-технічної політики призводить до низької часткою високотехнологічних та інноваційних виробництв у реальному секторі економіки, а також недостатнього рівня впровадження вітчизняних наукових розробок.

Складність і багатоплановість досліджуваної проблеми, наявність невивчених питань, які потребують подальших науково-теоретичних і практичних розробках, визначили вибір теми даної роботи.

Метою даної роботи є розробка теоретичних основ формування та підвищення економічного потенціалу науки в умовах ринку, практичних пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічних механізмів розвитку наукоємного сектора.

Для досягнення поставленої мети зроблена спроба вирішення основного завдання дослідити економічну сутність наукоємного ...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Стан та проблеми розвитку науково-технологічної сфери Російської Федерації ...
  • Реферат на тему: Історія розвитку наукових досліджень з причин освіти, розвитку і запобіганн ...
  • Реферат на тему: Фінансування наукових досліджень і розробок інноваційної економіки
  • Реферат на тему: Структурна еволюція суспільного виробництва. Інформаційний фактор у розвит ...
  • Реферат на тему: Споживчий кредит і його роль у розвитку національної економіки, підвищення ...