Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Планування споживання і ефективність використання енергоресурсів на РУП "БЗТДіА"

Реферат Планування споживання і ефективність використання енергоресурсів на РУП "БЗТДіА"

РЕФЕРАТ


Об'єктом і предметом дослідження є енергозберігаюча діяльність РУП В«БЗТДіАВ».

Мета роботи: оцінка та напрямок вдосконалення використання ресурсів та енергозберігаюча діяльність на прикладі РУП В«БЗТДіАВ».

При виконанні роботи використані методи аналізу та синтезу, порівняння, спостережень, зіставлення, обстеження, узагальнення теоретичного і практичного матеріалу.

У процесі роботи проведено дослідження основних підходів до планування витрати і економії енергії на РУП В«БЗТДіАВ», розроблені основні шляхи економії електроенергії на підприємстві. Автор підтверджує, що наведений в роботі розрахунково-аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, методологічні та методичні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів. br/>

ВСТУП


Енергозбереження - це комплексна багатоцільова і довготривала проблема. Вона повинна вирішуватися такими методами, щоб зацікавити в зниженні раціонального витрачання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) не тільки держава, а й кожного виробника і споживача палива та енергії. Економічний інтерес, який базується на взаємовигідності в ринкових умовах - головна вимога, що лежить в основі рішення цієї проблеми. p align="justify"> Економія електроенергії - одна зі статей щодо зниження собівартості на виробничих підприємствах, саме за рахунок цього резерву собівартість вироби можна істотно знизити.

Звичайно, в цьому випадку мова йде не про викручування лампочок і не про роботу в напівтемних цехах, а про раціональне використання електроенергії.

Саме раціональне її використання дає істотну економію як на виробництві, так і в домашніх умовах - різниця лише в масштабах використання. Однак і в першому, і в другому випадку цей захід вимагає насамперед організованості як від працівників, так і від домочадців. p align="justify"> В умовах кризи вимоги до проблеми енергозбереження значно зросли, що вимагає проведення на промислових підприємствах істотного аналізу використовуваних методів оцінки параметрів питомих норм витрати електроенергії. Стан справ у цьому питанні ще далеко від досконалості і пояснюється це в першу чергу різноманіттям факторів, що ускладнюють оптимальне визначення показників нормування електроспоживання. Останнє викликає випадки завищення або заниження планової питомої норми окремих виробництв, що призводить до необгрунтованого перевитрати електроенергії, не підтверджені ні техніко-економічними розрахунками, ні фактичним зниженням електроспоживання. p align="justify"> Конкурентоспроможність продукції машинобудування залежить від багатьох факторів, у тому числі від рівня витрат на цю продукцію. Дані машинобудівних підприємств показують, що в структурі матеріальних ...


сторінка 1 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Раціональне використання електроенергії в м'ясомолочної промисловості
  • Реферат на тему: Аналіз залежності продуктивності і питомої витрати електроенергії від діаме ...
  • Реферат на тему: Модернізація технологічного обладнання з метою економії електроенергії на п ...
  • Реферат на тему: Прийняття нормативно-правових актів у галузі охорони навколишнього середови ...
  • Реферат на тему: Розробка заходів по зниженню витрати споживання електроенергії на власні по ...