Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Властивості легованих сталей. Випробування на твердість за Брінеллю

Реферат Властивості легованих сталей. Випробування на твердість за Брінеллю

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Санкт-Петербурзький державний університет сервісу та економіки

ІНСТИТУТ СЕРВІСУ АВТОТРАНСПОРТУ, КОМУНАЛЬНОЇ І ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

Кафедра В«СЕРВІС ТОРГОВОГО ОБЛАДНАННЯ І ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ В»
Курсова робота з дисципліни:

Матеріалознавство

Випробування на твердість за Брінеллю
Калуга

2009

Зміст

1 Опишіть систему понять, які входять в поняття В«марка матеріалуВ». p> 2. Сформулюйте принципи позначення стандартних марок сталей.

3. Дайте розшифровку стандартних марок сталей. p> 4. Що необхідно розуміти під терміном В«ЯКІСТЬ СТАЛІВ»? p> 5. Наведіть основні характеристики механічних властивостей стали, за якими оцінюються стали конкретного призначення

6. Як і для чого потрібно управляти кількістю і якістю НЕ металевих включень? p> 7. На які властивості сталі різного призначення впливає величина зерна? p> 8. Як управляти величиною зерна? p> 9. Що мається на увазі під оптимальною структурою? p> 10. Опишіть процес гарту сталі. p> 11. Як керувати типом структури, що утворюється при загартуванню. p> 12. Опишіть поняття В«закаліваемостьВ» і В«прокаливаемостьВ». p> 13. Що таке В«смуга прокаливаемостиВ»?. p> 14. Що таке сталі зниженої прокаливаемости? p> 15. Опишіть процес старіння сталі. p> 16. Перерахуйте вимоги до автомобільного листу. p> 17. Як розуміти термін хороша В«зварюваність сталіВ»? p> 18. Від чого залежить контактна міцність сталі? p> 19. Назвіть рівні міцності канатної сталі і опишіть технологію зміцнення. p> 20. Назвіть види корозійних пошкоджень нержавіючої сталі. p> Вибір і матеріалознавчий обгрунтування технологій формування властивостей. p> 21. Вибір і матеріалознавчий обгрунтування технологій формування властивостей

Список літератури

1. Опишіть систему понять, які входять в поняття В«марка матеріалуВ»

матеріалознавства називають прикладну науку про зв'язку складу, будови і властивостей матеріалів. Рішення найважливіших технічних проблеми, пов'язані з економією матеріалів, зменшенням маси машин і приладів, підвищенням точності, надійності і працездатності механізмів та приладів під чому залежить від розвитку матеріалознавства. p> Теоретичною основою матеріалознавства є відповідні розділи фізики і хімії, проте наука про матеріали в основному розвивається експериментальним шляхом. p> Напруга - величина навантаження, віднесена до одиниці площі поперечного перерізу випробуваного зразка. p> Деформація - зміна форми і розмірів твердого тіла під впливом прикладених зовнішніх сил. Розрізняють деформації розтягування (стиснення), вигину, крутіння, зрізу. Насправді матеріал може піддаватися одному або декількох видів деформації одночасно.

Міцність - здатність матеріалу чинити опір руйнуванню під дією навантажень. Оцінюється межею міцності і межею плинності. Важливим показником міцності матеріалу є також питома міцність - відношення границі міцності матеріалу до його щільності.

Пружність - здатність матеріалу відновлювати первинну форму і розміри після припинення дії навантаження. Оцінюють межею пропорційності і межею пружності. p> Пластичність - здатність матеріалу приймати нове форму і розміри під дією зовнішніх сил, не руйнуючись при цьому. Характеризується відносним подовженням і відносним звуженням.


2. Сформулюйте принципи позначення стандартних марок легованих сталей по ГОСТ4543 і в іноземних стандартах

В 

Принципи маркування сталей в Росії

У Росії прийнята буквено-цифрова система маркування легованих сталей. Кожна марка сталі містить певне поєднання букв і цифр. Перші дві цифри показують вміст вуглецю в сотих частках відсотка. Легуючі елементи позначаються буквами російського алфавіту: Х - хром, Н - нікель, В - вольфрам, М - молібден, Ф - ванадій, Т - титан, Ю - алюміній, Д - мідь, Г - марганець, С - кремній, К - кобальт, Ц - цирконій, Р - бор, Ц - ніобій. Буква А в середині марки сталі показує вміст азоту, а в кінці марки - те, що сталь високоякісна. Цифри після кожної букви позначають зразкову зміст відповідного елемента, однак при вмісті легуючого елемента менше 1,5% цифра після відповідної букви не ставиться. p> Маркування сталей в Німеччині .

Національний стандарт Німеччини DIN (Deutsche Industrienorm) здійснює маркування сталей двома способами. p> Перший спосіб - за допомогою цифр, що позначають номер матеріалу. Перша цифра характеризує спосіб виробництва сталі. Друга цифра характеризує особливості обробки сталі.

Другий спосіб - позначення за допомогою літер і цифр. Цей вид передбачає позначення сталей за ступенем легування і увазі термічної обробки. p> ...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз ізотермічних і термокінетичних діаграм розпаду переохолодженого ауст ...
  • Реферат на тему: Використання стали в медицині. Властивості, характеристики, різновиди різн ...
  • Реферат на тему: Розрахунок міцності сталі
  • Реферат на тему: Сталі и чавуна, їх Класифікація, маркування,! Застосування
  • Реферат на тему: Оцінка складу диму, Який віділяється при зварюванні виробів із легованих ст ...