Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Оцінка складу диму, Який віділяється при зварюванні виробів із легованих сталей

Реферат Оцінка складу диму, Який віділяється при зварюванні виробів із легованих сталей

ЗМІСТ


Введення

Глава 1. Теоретичні основи безпеки праці в організації

.1 Сутність і поняття безпеки праці в організації

.2. Правові та нормативні основи безпеки праці

.3. Соціально-економічне значення і джерела фінансування охорони праці

Глава 2. Аналіз та особливості управління діяльністю щодо забезпечення безпеки праці на прикладі організації ТОВ «АВТОВЕКТОР»

.1 Характеристика організації «АВТОВЕКТОР»

.2 Забезпечення безпеки праці персоналу в організації

Висновок

Список використаної літератури


ВСТУП


Нині часто зі ЗМІ ми отримуємо інформацію про те, що на підприємстві сталася трагедія, є жертви, у тому числі з летальним результатом, що порушуються права на безпеку праці, і звичайно, це серйозна і цікава проблема.

Дана проблема актуальна зараз і тому, що одним з найбільш важливих факторів, від яких залежить продуктивність роботи організації, є забезпечення безпеки праці в ній. Перш за все, необхідно відзначити, що охорона праці являє собою систему законодавчих актів, санітарно-гігієнічних, організаційно-технічних, соціально-економічних, лікувально-профілактичних, реабілітаційних та інших заходів і засобів, які здатні забезпечити безпеку, збереження здоров'я і працездатність людини в процесі трудової діяльності.

Охорона життя і здоров'я працівників являє собою першорядну задачу і держави, і роботодавця по відношенню до результатів трудової діяльності, що є загальнолюдським принципом, який відповідає Загальній декларації прав і свобод людини, конвенцій і декларацій Міжнародної організації праці, а також відповідає міжнародним зобов'язанням Російської Федерації, Конституції Російської Федерації.

Охорона праці сьогодні, як ніколи, актуальна. Досвід найбільших світових компаній показує, що охорону праці вищі керівники вважають одним з головних пріоритетів. Приміром, з десятків показників діяльності підприємства охорону праці та здоров'я своїх працівників вони ставлять на друге місце, відразу після кваліфікації та компетентності персоналу.

Відповідно до статті 37 Конституції Російської Федерації право на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни, - одне з основних прав людини і громадянина. А охорона праці та здоров'я людей проголошена в частині 2 статті 7 Конституції Російської Федерації як один з головних напрямків соціальної політики Російської Федерації.

Закріплення цього конституційного принципу в Трудовому кодексі Російської Федерації зобов'язує роботодавця в першу чергу забезпечити власним працівникам безпечні умови праці незалежно від того, в якій галузі виробництва працівник зайнятий і незалежно від організаційно-правової форми та форми власності організації.

Даний напрямок реалізується шляхом проголошення в нормативних правових актах різного рівня життя і здоров'я людини найвищою цінністю і встановлення відповідальності за порушення даного принципу. Існуюча система стандартів з охорони праці, галузевих і міжгалузевих норм і правил конкретизує законодавство з охорони праці.

Величезна кількість документів регулюють питання, які безпосередньо пов'язані з охороною праці, такі як: навчання з охорони праці, обов'язкове соціальне страхування...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування системи безпеки праці та охорони здоров'я персоналу організа ...
  • Реферат на тему: Охорона праці. Державна політика в галузі охорони праці
  • Реферат на тему: Удосконалення організації праці державних службовців (на прикладі Апарату Р ...
  • Реферат на тему: Нормування и контроль у Галузі охорони праці. Предмет "охорона праці& ...
  • Реферат на тему: Забезпечення безпеки умов праці в організації