Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Ідеологія російської держави і її переломлення у свідомості студентської молоді: досвід соціологічного дослідження

Реферат Ідеологія російської держави і її переломлення у свідомості студентської молоді: досвід соціологічного дослідження


ІДЕОЛОГІЯ РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВИ І ЇЇ Заломлення У СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ДОСВІД СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ідеологія російський суспільство держава

На сьогоднішній момент видається безперечним те твердження, що стабільний стан ідеосфери будь-якої держави є однією з найважливіших умов його цілісності, запорукою ефективного державного управління, а також багато в чому тим необхідним елементом, який визначає духовно-моральне здоров'я суспільства . Вірно і зворотне: руйнування ідеологічного поля, втрата ціннісних орієнтирів, целеполагающіх смислів, перспектив розвитку згубні для держави і суспільства.

Протягом більше десятка років російське суспільство намагається знайти шляхи виходу з важкої духовно-ідеологічної кризи, викликаного розкладанням колишньої системи цінностей радянського суспільства, а також політикою деідеологізації суспільних відносин, що явилася одним з напрямків ліберальних реформ початку 90 -х рр.. в Росії. Хто має своїми наслідками руйнування національно-культурної ідентичності, втрату більшою частиною населення соціальних орієнтирів, змістотворних підстав свого життя і діяльності, наступності між поколіннями, зростання соціальної пасивності і егоїзму, ця криза не тільки гальмує модернізаційні процеси в російському суспільстві, а й ставить під сумнів перспективи подальшого розвитку російської держави.

Російське суспільство сьогодні знаходиться в процесі пошуку нової ідентичності, нових об'єднуючих цінностей, на базі яких могли б будуватися відповідні ідеологічні конструкції, що враховують сучасні російські соціально-економічні та політичні реалії, історичний досвід Росії і при цьому сумісні з тими цінностями світової цивілізації, без яких неможливо входження Росії в динамічне, глобалізується світове співтовариство.

Головну роль у процесі конструювання ідеосфери сучасного російського суспільства по необхідності відіграє держава, намагаючись формулювати ідеологічні конструкти, здатні лягти в основу майбутньої ідеології Росії. Це багато в чому обумовлено кризовим станом соціуму, необхідністю постійної мобілізації не тільки соціально-економічних, але й духовноідеологіческіх ресурсів суспільства, а також слабким ступенем розвиненості інститутів громадянського суспільства, що обумовлює низький ідеологічний потенціал діяльності громадських інститутів.

Застосувавши методику неформалізованого аналізу документів до дослідження Послань Президента РФ Федеральним Зборам РФ за період з 2000 по 2007 р.1, можна прийти до наступних висновків:

1. На відміну від періоду президентства Б. М. Єльцина, період правління В. В. Путіна характеризується збільшенням уваги до проблеми духовно-ідеологічної кризи в російському суспільстві, пошуку нових ідеологічних орієнтирів суспільства і держави, необхідності ідеологічного обгрунтування державної стратегії. Відбуваються спроби формулювання цілісної ідеології, що особливо характерно для другого терміну президентства В. В. Путіна.

Перший термін президентства В. В. Путіна відзначений пошуком нових ідеологічних конструктів в руслі формування ідеології стабілізації, що відповідало завданням даного періоду часу: необхідністю зміцнення владної вертикалі, наведе...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження взаємовідносин держави і громадянського суспільства в Росії
  • Реферат на тему: Роль і місце політичних партій в сучасній Росії в умовах реформування держа ...
  • Реферат на тему: Проблеми формування інститутів громадянського суспільства та парламентаризм ...
  • Реферат на тему: Формування основ держави і громадянського суспільства
  • Реферат на тему: Проблеми правової взаємодії держави і громадянського суспільства