Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Принципи забезпечення національної безпеки Білорусі

Реферат Принципи забезпечення національної безпеки Білорусі

Введення


Забезпечення національної безпеки - одна з найважливіших проблем сучасності. Система міжнародних відносин, що склалася під час холодної війни, пішла в минуле, а на її місці формується нова геополітична реальність.

Національна безпека як наука - це система поглядів, уявлень, ідей про безпеку особистості, суспільства і держави, а також наука про виявлення й усунення загроз національній безпеці.

Трансформація наприкінці ХХ століття понять національної безпеки та міжнародної безпеки, самої сутності явищ, які стоять за цими поняттями, - це загальновизнаний факт як для наук, які вивчають міжнародні відносини та право, так і для самої міжнародної практики. Незалежно від теоретичних та ідеологічних підстав вчені, експерти та політики говорять про диверсифікацію загроз міжнародній безпеці, появі принципово нових загроз, які не підпадають ні під одне із раніше прийнятих визначень. З'явилися нові аспекти міждержавної безпеки: інформаційна агресія, а також інформаційна війна, фінансова інтервенція і багато інших, визнані і невизнані на міжнародному рівні загрози, здатні фундаментально порушити внутрішнє життя держави, аж до позбавлення суверенітету. Отже, починають розширюватися часові й географічні кордони національної безпеки.

Світ вступив у стадію кардинальних економічних, суспільних, військово-політичних та інших змін, що характеризуються інтенсивністю і динамічністю.1. Глобальні проблеми


Інтереси більшості людства порушені процесами глобалізації, які створюють нову об'єктивну реальність і багато в чому впливають на світовий прогрес. Разом з тим її неоднозначний характер і наслідки породжують множинні спроби формування і нав'язування ідеології глобалізму, визнаної підмітити або спотворити традиційні духовно-моральні цінності народів.

Триваючий перехід від однополярного до багатополярного світоустрою, активне формування і становлення нових центрів сили загострюють суперництво держав і конкуренцію моделей майбутнього розвитку. Прагнення ряду країн використовувати силові методи, тиск, економічні та ресурсні переваги для просування своїх інтересів, подвійні стандарти в трактуванні демократичних норм і принципів залишається джерелом напруженості. Внаслідок низької ефективності існуючих систем безпеки позначилася тенденція до глобальної нестабільності. Зростаюча ступінь відкритості економік, свободи переміщення товарів, капіталів і трудових ресурсів, міжособистісної взаємодії розмиває грань між внутрішніми і зовнішніми політичними, економічними, інформаційними процесами.

На зміну традиційним системам міждержавних стримувань і противаг приходять наддержавні і транснаціональні регулятори світових відносин та економіки. Зростає усвідомлення значущості інститутів і механізмів партнерства на всіх рівнях міжнародного життя.

Світова економіка активно трансформується і характеризується підвищенням нестійкості, переходом до нового технологічного укладу, становлення і зростання якого визначатимуть економічну динаміку в найближчі десятиліття. У глобальному масштабі відбувається переділ ринків, перерозподіл фінансових потоків і продуктивних сил, загострення конкуренції. Позначаються контури нових центрів економічного лідерства. Розвивається ...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Традиційні сімейні цінності як фактор забезпечення національної безпеки РФ
  • Реферат на тему: Військові аспекти національної безпеки держави
  • Реферат на тему: Місце інформаційної безпеки в системі національної безпеки
  • Реферат на тему: Система освіти в Росії з точки зору забезпечення національної безпеки
  • Реферат на тему: Інформаційна складова національної безпеки