Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Аналіз діяльності Світлогорській районної інспекції природних ресурсів та охорони навколишнього середовища

Реферат Аналіз діяльності Світлогорській районної інспекції природних ресурсів та охорони навколишнього середовища

Введення


Светлогорская районна інспекція природних ресурсів та охорони навколишнього середовища є територіальним органом Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь.

Горрайінспекція є структурним підрозділом Гомельського обласного комітету природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь.

Головними завданнями горрайінспекціі є:

державний контроль у галузі охорони навколишнього середовища;

державне регулювання у сфері охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;

координація діяльності в галузі забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів інших державних органів та інших організацій;

участь у здійсненні міжнародного, в тому числі прикордонного, співробітництва, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду в галузі охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів та регулювання впливу на клімат;

забезпечення державних органів, інших організацій та громадян інформацією про стан та забрудненні навколишнього середовища, прийняті заходи щодо її охорони й оздоровлення, організація пропаганди екологічних знань, участь у створенні системи екологічної просвіти, освіти та виховання, взаємодія з громадськими організаціями (об'єднаннями).

Горрайінспекція має такі повноваження:

? запитувати у юридичних осіб і індивідуальних підприємців та безоплатно отримувати від них інформацію, необхідну для виконання завдань, покладених на горрайінспекцію;

? залучати спеціалістів державних органів та інших організацій (за їх згодою) до видачі відповідних висновків, проведення інших робіт, пов'язаних із здійсненням державного контролю в галузі охорони навколишнього середовища;

? вживати заходів щодо відшкодування в добровільному або судовому порядку шкоди, заподіяної довкіллю внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього середовища;

? вносити в установленому порядку пропозиції про призупинення дії або анулювання спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності в державні органи, що видали ці дозволи (ліцензії), якщо така діяльність здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища;

? залучати в межах своєї компетенції осіб до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища;

? здійснювати державний контроль у галузі охорони навколишнього середовища, за результатами проведених перевірок складати акти перевірок, видавати обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень законодавства, причин їх вчинення та умов, що їм умов;

? забороняти, обмежувати або припиняти в установленому порядку роботу підприємств, окремих цехів, дільниць та інших об'єктів, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища;

? використовувати в установленому законодавством порядку ...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ліцензування в галузі охорони навколишнього середовища та використання прир ...
  • Реферат на тему: Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресу ...
  • Реферат на тему: Статистика навколишнього середовища та природних ресурсів
  • Реферат на тему: Екологічне нормування в галузі охорони навколишнього середовища
  • Реферат на тему: Компетенція Уряду в галузі охорони навколишнього середовища