Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів у Росії

Реферат Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів у Росії

Зміст


Введення

. Сутність ресурсозбереження та охорони навколишнього середовища

.1 Поняття раціонального використання природних ресурсів

.2 Цілі та пріоритети з охорони навколишнього середовища

.3 Законодавство з охорони природи

. Основні напрями раціонального використання ресурсів

.1 Енергозбереження

.2 Охорона та раціональне використання водних ресурсів

.3 Охорона атмосферного повітря

.4 Збереження і розвиток зелених насаджень

Висновок

Список використаної літературиВведення


Останні десятиліття показали, що земна біосфера в цілому і її окремі складові - екосистеми різних рівнів - володіють обмеженими можливостями для забезпечення свого нормального функціонування і відтворення в умовах надмірного впливу людської діяльності. Тому, в ряду глобальних проблем, важливе місце займають такі питання, як виснаження доступного природно-ресурсного потенціалу Землі і забруднення природного середовища. Науково-технічний прогрес і посилення антропогенного впливу на природне середовище неминуче призводять до загострення екологічної ситуації: виснажуються запаси природних ресурсів, забруднюється природне середовище, втрачається природна зв'язок між людиною і природою, погіршується фізичне і моральне здоров'я людей, загострюється економічна і політична боротьба за сировинні ринки , життєвий простір. Охорона навколишнього природного середовища - одна з найбільш актуальних проблем сучасності. p align="justify"> Об'єктом представленого дослідження є: діяльність людини по використанню природних ресурсів, раціональне використання останніх і діяльність з охорони навколишнього середовища, а предметом - природне середовище та її ресурси.

Мета роботи: дослідження діяльності з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів у нашій країні.

Дана мета і зумовила постановку завдань даного дослідження: охарактеризувати сутність охорони навколишнього середовища та роль ресурсозбереження в нашій країні; показати принципи і пріоритети діяльності держави з охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження; розглянути основні напрямки щодо ресурсозбереження: вода, атмосферне повітря, зелені насадження.

При написанні роботи були використані такі методи дослідження: аналіз і синтез наукової та навчальної літератури з заявленої теми, а також огляд законодавства. Наукову основу роботи складають підручники, монографії та наукові праці різних авторів. br/>

1. Сутність ресурсозбереження та охорони навколишнього середовища


.1 Поняття раціонального використання природних ресурсів


Людина завжди використовувала навколишнє середовище в основному як джерело ресурсів, однак протяг...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ліцензування в галузі охорони навколишнього середовища та використання прир ...
  • Реферат на тему: Аналіз діяльності Світлогорській районної інспекції природних ресурсів та о ...
  • Реферат на тему: Статистика навколишнього середовища та природних ресурсів
  • Реферат на тему: Економічні методи охорони навколишнього середовища та особливості їх викори ...
  • Реферат на тему: Організаційні та правові основи охорони навколишнього середовища та раціона ...