Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Економічна оцінка діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Трансмаркет"

Реферат Економічна оцінка діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Трансмаркет"
ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИЦІ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансмаркет"


ЗМІСТ


Введення

1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ "Трансмаркет"

. Фінансова характеристика підприємства

. Маркетингова діяльність організації

. Зовнішньоекономічна діяльність Курської

Висновки і пропозиції

рентабельність прибутковість маркетинговий фінансовий

ВСТУП


Основною метою виробничої практики було закріплення у виробничих умов теоретичних знань з курсу "Світова економіка" та суміжних з ним дисциплін, набуття практичних навичок в галузі управління конкретним підприємством, проведення економічного аналізу, розробці перспективних і поточних напрямків господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Завдання практики - закріплення теоретичних знань, отриманих в академії та набуття навичок практичної роботи на підприємствах, пов'язаної з зовні і внуріекономіческой діяльністю, збір матеріалів про зовнішньоекономічну діяльність підприємства, а також закріплення економіко-організаторських навичок для подальшої роботи .

Для реалізації означених цілей і завдань були вивчені: об'єкт практики як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності та запропоновано шляхи підвищення ефективності її зовнішніх зв'язків.

Об'єктом практики є Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНСМАРКЕТ". Підприємство є спеціалізованою організацією з продажу стартерних і тягових свинцево-кислотні акумуляторних батарей, джерел безперебійного живлення, стаціонарних акумуляторів, а також лужних тягових АКБ. p align="justify"> У процесі проходження практики вивчено діяльність підприємства, проведений аналіз найважливіших показників діяльності підприємства на підставі вивчення таких основних джерел, як бізнес-план підприємства, господарські договори, бухгалтерська звітність та ін

При вивченні основ облікової політики підприємства приймалися до уваги форми бухгалтерського обліку, ступінь автоматизації облікових робіт. Вивчаючи організацію праці на підприємстві, проведено ознайомлення зі штатним розкладом, посадовими інструкціями, професійно-кваліфікаційним рівнем працівників. Вивчено форми і системи оплати праці, порядок преміювання, що діє на підприємстві. При аналізі виробничої програми підприємства враховані показники обсягу виробництва, асортименту, якості продукції. p align="justify"> Проведено аналіз витрат на виробництво, собівартості продукції, маркетингової діяльності, цінової політики. Зроблено висновки для прийняття управлінських рішень. У процесі проходження виробничої практики були отримані такі навички роботи з статутом організації, вивчення таких основних джерел інформації, як господарські договори, договори поставки продукції, нормативно-довідкові матеріали та ін Для вивчення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "Трансмаркет" використовувалася різна бухгалтерська звітність : форма № 1 "Бухгалтерський баланс", форма № 2 "Звіт про фінансові результати та їх використання", "Додаток до бухгалтерського балансу", що заміняє форму 5.

Дана загальна оцінка фінансового стану підприємства: платоспроможності, стійкості, оборотності засобів. Надано рекомендації щодо використання результатів оцінки в управлінні підприємством. br/>

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА


Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансмаркет", іменоване надалі "Товариство", створено на підставі рішення єдиного засновника (протокол № 1 від 27.07.2000г.) відповідно до положень Цивільного кодексу Російської Федерації і Федерального закону "Про товариства з обмеженою відповідальністю".

Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого розділений на частки.

Товариство є комерційною організацією, яка має в якості основної мети своєї діяльності одержання прибутку. Має повну господарську самостійність, має у власності відокремлене майно, що враховується на його самостійному балансі, має розрахункові та інші, в тому числі валютні рахунки в банках на території Російської Федерації і за її межами. p align="justify"> До основних видів діяльності Товариства відносяться: оптова торгівля, посередницька та зовнішньоекономічна діяльність.

Діяльність Товариства не обмежується вищеназваними видами. Воно володіє загальною цивільну правоздатність, воно має цивільні права і несе цивільні обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законом. p align="justify"> Окремими видами діяльності, перелік яких визначається федеральними законами, Товариство може займатися тільки на підс...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ &Керамбуд&
  • Реферат на тему: Правове забезпечення ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
  • Реферат на тему: Товариство з обмеженою відповідальністю як суб'єкт цивільного права
  • Реферат на тему: Товариство з обмеженою відповідальністю
  • Реферат на тему: Товариство з обмеженою відповідальністю