Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Методика розрахунку податкових зобов'язань

Реферат Методика розрахунку податкових зобов'язань

Методика розрахунку планових податкових зобов'язань


Сутність податкового планування в загальному вигляді полягає в загальновизнаному за всяким платником податків праві використовувати всі допустимі законом засоби, шляхи і методи для максимального скорочення своїх податкових зобов'язань [4, с. 411].

Податкове зобов'язання - економічні відносини, в силу якого платник податків зобов'язаний виконати всі необхідні вимоги щодо обчислення та сплати податку, а держава у вигляді уповноважених органів вправі вимагати від платника податків виконання такого зобов'язання. Податкове зобов'язання існує за наявності обставин, встановлених податковим законодавством країни.

Податкове зобов'язання - податкове правовідношення, в силу якого одна особа (Платник податків) зобов'язана вчинити на користь іншої особи (податкового органу) певні дії по повній і своєчасній сплаті податку до бюджету відповідного рівня. Податкове зобов'язання регулюється податковим правом [10, с. 32]

Найважливіший аспект контрольно-економічної роботи на підприємстві - дослідження стану розрахунків з бюджетом. Це складова частина аналізу фінансового становища підприємства повинна бути спрямована на вдосконалення регулювання грошових потоків, визначення можливостей зростання чистого прибутку за рахунок економії податкових платежів і попередження сплати податкових пені та штрафів [11, с. 377].

У Відповідно до п. 20 ПБО 18/02 сума податку на прибуток, який визначається виходячи з облікового прибутку (збитку) і відображена в бухгалтерській обліку незалежно від суми оподаткування прибутку (збитку), є умовним витратою (умовним доходом) з податку на прибуток. Саме на основі цієї величини розраховується податок на прибуток, що підлягає перерахуванню до бюджету [5, с. 577].

Вимоги по обліку розрахунків з податку на прибуток визначені в ПБО 18/02, які зведені до відображенню суми податку на прибуток, виходячи з облікового прибутку (збитку) та виконання певних коригувань, заснованих на розходженні в бухгалтерському та податковому обліку.

Причини зміни суми податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету (НП), можна встановити, користуючись найпростішою моделлю:


НП = НОП х НС (1)


де НОП - оподатковуваний прибуток;

НС - ставка податку на прибуток.

Враховуючи можливість надання оподатковуваного прибутку у вигляді суми бухгалтерської прибутку і відхилення оподатковуваного прибутку від бухгалтерського прибутку, формула (1) може бути представлена ​​і розширена у вигляді:


НП = (БП + ОТ) х НС (2)


де БП - бухгалтерський прибуток;

ВІД - відхилення оподатковуваного прибутку від бухгалтерської;

НС - ставка податку на прибуток.

У відношенні величини (ОТ) в моделі (2), яка складається і, отже, може бути деталізована у розрізі даних податкового та бухгалтерського обліку в відповідно до порядку обліку податку на прибуток, встановленим ПБО 18/02. [10, с. 379]

Між бухгалтерським і податковим обліком виявляються розбіжності - постійні і тимчасові.

При цьому:

1) Витрати, які взагалі не враховуються для цілей оподаткування (ст. 270 НК РФ), але відображаються в бухгалтерському обліку на рахунках обліку витрат або позареалізаційних операцій, називаються постійними різницями. Наприклад, відсотки за позиковими коштами понад норм. У податковому обліку ця сума не визнається витратою, а в бухгалтерському - враховується в складі інших витрат або включається у вартість майна.

При множенні постійних різниць на ставку податку на прибуток ми отримуємо постійне податкове зобов'язання (п. 7 ПБО 18/02).


ПР х 24% = ПНО (3)


де ПР - постійна різниця

ПНО - постійне податкове зобов'язання

Постійне податкове зобов'язання - це сума податку, яка призводить до збільшення податкових платежів з податку на прибуток [7, с. 198].

2) Доходи, які взагалі не враховуються для цілей оподаткування (ст. 251 НК РФ), але відображаються в бухгалтерському обліку на рахунках обліку виручки або позареалізаційних операцій, називаються постійними різницями (п. 4 ПБО 18/02). p> При множенні цих постійних різниць на ставку податку на прибуток ми отримуємо постійний податковий актив.

3) Доходи і витрати, які відображаються на рахунках бухгалтерського обліку та враховуються при обчисленні бухгалтерського прибутку в поточному періоді, а для цілей оподаткування - В одному з наступних (що призводить до збільшення оподатковуваного прибутку за порівняно з бухгалтерської), названі у п. 11 ПБО 18/02 віднімається тимчасовими різницями.

При множенні тимчасових різниць на ставку податку на прибуток ми отримуємо відкладений податковий актив.

4) Доходи і витрати, які враховуються для цілей оподаткування в поточному періоді, а в формуванні бухгалтерського прибутку беруть участь в одно...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Облік розрахунків з податку на прибуток, нерозподіленого прибутку та аналіз ...
  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом по податку на при ...
  • Реферат на тему: Регістри податкового обліку з податку на прибуток
  • Реферат на тему: Зобов'язання підприємства, что відображаються в бухгалтерському обліку
  • Реферат на тему: Організація обліку та податкового контролю податку на прибуток