Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Генезис і типи організаційно-управлінських структур. Науково-технічне прогнозування

Реферат Генезис і типи організаційно-управлінських структур. Науково-технічне прогнозування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Установа освіти

«БРЕСТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Економічний факультет

Кафедра менеджменту
Реферат

на тему: Генезис і типи організаційно-управлінських структур. Науково-технічне прогнозування
Виконала: Костючик О.А.

студентка 4-го курсу

група ЕУ - 20Брест 2013

I.

Частина 1. Науково-технічне прогнозування


НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ КОМПЛЕКСНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ [technological forecasting] - виявлення та попередня оцінка тенденцій розвитку науки і техніки, передбачення великих наукових відкриттів і технічних рішень, здатних призвести якісні зміни в загальному науково-технічному та виробничому потенціалі країни, в соціальних відносинах і світовій політиці. Прогноз, як правило, має надати відомості, по-перше, про можливе поширення вже відомих і використовуваних науково-технічних нововведень; по-друге, про можливості впровадження тих досягнень науки, лабораторна розробка яких вже завершена; і по-третє, визначити фундаментальні напрями розвитку науки, практичні результати яких на даному етапі повністю або майже повністю не визначені. У двох перших випадках прогноз повинен дати оцінки окремих напрямів науково-технічного прогресу, засновані на зіставленні витрат з економічним ефектом (принцип витрати - ефект). Повинна бути також дана оцінка соціально-економічних та екологічних наслідків прогнозованих науково-технічних рішень.Введення


Науково-технічна прогностика є одним з важливих розділів сучасної науки. Актуальність використання прогнозування в наукових дослідженнях полягає в необхідності отримання інформації про майбутні тенденції в динаміці того чи іншого феномену - це дозволяє не тільки впевнено орієнтуватися в досліджуваному об'єкті, а й мати можливість керувати процесами, пов'язаними з ним. Прогностична функція властива науковим системам знання. Однак реалізація наукою цієї функції відноситься майже виключно до об'єктів вивчення. Що ж до передбачення майбутнього самої науки і, зокрема, організаційних форм її життєдіяльності, то такого роду прогнозування стало можливим лише на основі філософсько-наукового підходу до вивчення самої науки і науково-дослідної діяльності. Якраз філософсько-наукове дослідження науково-технічного прогнозування як феномена є актуальним для виявлення його принципових характеристик, типології, а також ступеня достовірності отриманих результатів.

Ступінь вивченості проблеми науково-технічного прогнозування досить висока. Як вже було згадано, існує спеціальна галузь філософії науки - прогностика, в рамках якої проводяться відповідні дослідження, покликані вивчити основні риси прогнозування, класифікувати види прогнозів, визначити основні методи прогнозування. Значна частина літератури присвячена проблемам донаучного прогнозування, наприклад, «Духовний світ народів класичного Сходу» А.Л. Вассоевичу, «Методологія наукового дослідження» Г.І. Рузавіна та ін Деяка частина філософсько-наукових концепцій ХХ столітт...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Прогнозування науково-технічного прогресу
  • Реферат на тему: Науково-технічний прогрес. Методи його прогнозування
  • Реферат на тему: Редагування Наукової, науково-популярної та ужіткової літератури на пріклад ...
  • Реферат на тему: Роль науково-технічного прогресу в митній справі і його основні напрямки
  • Реферат на тему: Дослідження реалізації прісудка ТА ЙОГО переклад в науково-технічних текста ...