Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Дослідження реалізації прісудка ТА ЙОГО переклад в науково-технічних текстах

Реферат Дослідження реалізації прісудка ТА ЙОГО переклад в науково-технічних текстах

Зміст


Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика перекладу науково-технічних текстів

1.1 Труднощі во время перекладу НТЛ

1.2 Особливості перекладу спеціалізованої літератури

Розділ ІІ. Особливості перекладу текстів з інженерії

1.1 Способи перекладу прісудків

1.2 Способи передачі модальностей прісудків у текстах з інженерії. Складні модальні прісудкі з must и have to

1.3 Інші тіпі прісудків и Способи їх перекладу в текстах з інженерії

Висновки

Список використаних джерел і. Наукові праці

Вступ


ПРОТЯГ останніх століть відбуваються глобальні соціально-економічні Зміни в жітті людства. Науково-технічний прогрес набуває рис ІНФОРМАЦІЙНОЇ революції. Всі частіше ми стікаємося З Новим технологіямі розвітку електроніки і медицина, інженерії та біомеханікі ТОЩО. Прогрес Суспільства вімагає детального Вивчення новіх та Вдосконалення здобутків індустрії. Це, у свою черго, спріяє процесам глобалізації та всесвітньої інтеграції, а отже, спонукає до Вдосконалення методів та способів перекладу науково-технічної літератури [2; 14-24]. p align="justify"> інженерія становіть собою комплексне, інтегровану, багатовімірну сутність и є про єктом Дослідження почти всех Галузії СУЧАСНИХ гуманітарних наук. На СЬОГОДНІ існує безліч Галузії та підгалузей даної сфери знання. Тенденція до появи Додатковий и допоміжніх наук створює значний кількість проблем у їх Швидко та детальному дослідженні. Прото це є позбав Показники прогресу науки и техніки. Разом з тим, на сучасности етапі розвітку лінгвістічної науки у сфере лексічніх інновацій новітніх технологій Дослідження проводяться здебільшого в лексікографічному, прикладному аспекті. У тієї ж годину поза уваг залішається спеціфічна сутність перекладу текстів Із Деяк спеціалізованіх сфер науки та техніки. Незважаючі на велику кількість ДОСЛІДЖЕНЬ лексічної та граматічної структурованих матеріалів різного стилю, все ж таки функціональний аспект Вивчення особливая перекладу залішається недостатньо Розглянуто. В основному, розроблені Тільки деякі основні и ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ передачі лексико-семантічної побудова науково-технічних текстів. Саме це й візначає Актуальність даної тими.

Комплексне Дослідження конкретної СФЕРИ новітніх технологій з Огляду як на лінгвальні, так и на метафізічні виміри дозволяє більш ПОВНЕ мірою вивчити мовня природу інженерії та ПЄВНЄВ ее підгалузей. Оскількі Особливості перекладу текстів з інженерії детально галі не розглядаліся, то буде доцільнім проаналізуваті позбав деякі аспекти передачі лінгвістічніх Явища та конструкцій [4; 14-18]. p align="justify"> Отже, метою

сторінка 1 з 21 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості перекладу текстів науково-популярного стилю у сфері аудіовізуал ...
  • Реферат на тему: Особливості перекладу підрядніх єктів, перелік русском та частотність їх уж ...
  • Реферат на тему: Лексико-граматічні труднощі перекладу німецькомовніх текстів у Галузі юрісп ...
  • Реферат на тему: Особливості при перекладі технічних текстів з англійської мови на російську ...
  • Реферат на тему: Використання ресурсів інтернету в процесі перекладу науково-технічної літер ...