Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Використання сучасних інформаційних технологій в сільському господарстві

Реферат Використання сучасних інформаційних технологій в сільському господарствіВикористання сучасних інформаційних технологій у сільському господарстві


1. Інформаційні технології в сільськогосподарське економіці


Створення і функціонування інформаційних систем в управлінні економікою тісно пов'язане з розвитком інформаційних технологій - головною складовою частиною автоматизованих інформаційних систем.

Автоматизована інформаційна технологія (АІТ) - сукупність методів і засобів збору, реєстрації, обробки, передачі, накопичення, пошуку і захисту інформації на базі застосування програмного забезпечення, обчислювальної техніки та засобів зв'язку, а також сукупність способів, за допомогою яких інформація пропонується клієнтам.

Попит в умовах ринкових відносин на інформацію та інформаційні послуги призвів до того, що сучасна технологія обробки інформації орієнтована на застосування широкого спектра технічних засобів, обчислювальних машин і засобів комунікацій. На їх основі створюються обчислювальні системи і мережі різних конфігурацій з метою накопичення, зберігання, переробки інформації, максимального наближення термінальних пристроїв до робочого місця спеціаліста або особі, що приймає рішення.

У сучасних умовах прийняття оптимального рішення в будь-якій сфері людської діяльності базується на своєчасної та якісної інформації.

Засобом та інструментом обробки та зберігання електронної інформації є обчислювальна техніка. Використання обчислювальної техніки грунтується на комп'ютерних технологіях, що включають три елементи: техніку, програми та інформацію. Сукупність взаємопов'язаних відомостей (даних), збережених на машинних носіях, - це база даних, а інформація, розміщена на інформаційних носіях (книги, бази даних тощо), - це інформаційні ресурси.

Інформаційні технології - це сукупність засобів і методів інформаційних процесів (отримання, обробка, зберігання, передача інформації з використанням технічних і програмних засобів).

Мета інформаційно-консультаційної служби АПК-досягнення конкурентоспроможності аграрного сектора за допомогою сприяння сільськогосподарським товаровиробникам у підвищенні ефективності виробництва і збуту продукції.

Інформаційно-консультаційні служби сприяють товаровиробникам усіх форм власності в підвищенні економічної ефективності виробництва шляхом:

вибору і освоєння нових технологій, нових видів техніки, машин і устаткування, сортів сільськогосподарських культур і порід тварин.

розробки бізнес-планів для отримання в інвестиційних та короткострокових кредитів.

визначення оптимальних програм кормовиробництва та використання кормів, складання оптимальних раціонів годівлі для сільськогосподарських тварин.

надання оперативної інформації про ціни та постачальників сільськогосподарської техніки, устаткування, мінеральних добрив.

визначення потреби в добривах та оптимізації їх розподілу по культурах.

розробки програм маркетингу і пошуку ринків збуту сільськогосподарської продукції.

допомоги в рішеннях юр...


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Використання інформаційних технологій та систем в освітньому закладі на при ...
  • Реферат на тему: «Використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій у навчальн ...
  • Реферат на тему: Використання інформаційних технологій при проектуванні електронних засобів ...
  • Реферат на тему: Використання сучасних інформаційних технологій для побудови логістичних сис ...
  • Реферат на тему: Застосування інформаційних технологій обробки економічних даних при аналізі ...