Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Юридичні факти в праві соціального забезпечення

Реферат Юридичні факти в праві соціального забезпечення

Введення


Актуальність дипломної роботи зумовлена ??тим, що як відомо, динаміка правовідносин виявлена ??особливими життєвими обставинами, з якими норми права пов'язують настання певних юридичних наслідків. Такі обставини в теорії і практиці отримали назву юридичних фактів.

Актуальність обраної теми дослідження важко переоцінити. Проведені в країні соціально-економічні перетворення призвели до того, що право соціального забезпечення, ніколи не вирізнялося особливою стрункістю і послідовністю нормативного матеріалу, стало ще складніше і заплутаніше. Тим часом значимість даної галузі без перебільшення величезна, враховуючи, що від змісту і правильного застосування, що містяться в ній правових норм залежить не тільки матеріальне благополуччя, але й саме існування мільйонів російських громадян. Виникнення, так само як і зміна, припинення права на той чи інший вид соціального забезпечення залежить від наявності відповідних юридичних фактів, без яких неможливо наступ яких би то не було правових наслідків.

Крім того, юридичні факти, будучи закріпленими в правових нормах, відображають позицію законодавця з тих чи інших питань, оскільки саме законодавець дає оцінку життєвим обставинам, визнаючи одні з них мають правове значення, а інші - байдужими для права. Звідси можна зробити висновок, які факти законотворчий орган вважає достатніми для виникнення певного правовідносини, що, в свою чергу, залежить від конкретних історичних, політичних, соціальних та багатьох інших умов.

Метою дослідження є розкриття сутності та специфіки обставин, що породжують правові наслідки в галузі права соціального забезпечення Росії.

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання:

Дослідити загальнотеоретичне поняття юридичного факту і фактичного складу, визначити роль і місце юридичних фактів у механізмі правового регулювання соціально-забезпечувальних відносин; Розглянути різні класифікації юридичних фактів в праві соціального забезпечення та фактичних складів; Визначити основні ознаки та значення процедури встановлення юридичних фактів; Сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в галузі соціально-забезпечувальних юридичних фактів, усунення наявних у даній сфері прогалин і колізій.

Об'єктом дослідження виступають врегульовані правом суспільні відносини, що виникають при наданні нужденним громадянам допомоги або утримання за рахунок суспільних чи усуспільнених засобів.

Предметом дослідження є юридичні факти в праві соціального забезпечення, їх склади, види, процедури встановлення, значення в механізмі правового регулювання соціально-забезпечувальних відносин.

Основні положення дипломної роботи, що виносяться на захист, зводяться до наступного:

1. Необхідно розрізняти юридичні факти в праві соціального забезпечення та соціально-забезпечувальні юридичні факти (підстави та умови надання соціального забезпечення). Перші включають підстави виникнення не тільки матеріальних, а й процедурних правовідносин у праві соціального забезпечення. Соціально-забезпечувальні юридичні факти являють собою тільки ті обставини, які обумовлюють надання особі того чи іншого виду соціального забезпечення в конкретній ситуаці...


сторінка 1 з 33 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Юридичні факти та їх склад у сімейному праві. Поняття спорідненості і влас ...
  • Реферат на тему: Поняття і види юридичних фактів у цивільному праві
  • Реферат на тему: Допомоги у праві соціального забезпечення
  • Реферат на тему: Загальні положення про юридичні факти в цивільному праві
  • Реферат на тему: Юридичні факти у трудовому праві