Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Оболонка для відтворення аудіофайлів

Реферат Оболонка для відтворення аудіофайлів

ВСТУП


Актуальність теми. Музика є частиною життя сучасної людини. Для її відтворення використовують різні програвачі. У наші дні для відтворення музики ми використовуємо комп'ютерні програми. Кількість таких програм постійно зростає. Але не всі програвачі мають зручний інтерфейс.

Користувачам було б набагато практичніше, якщо б вони мали таку програму, яка мала б простий і зрозумілий зовнішній вигляд. Тому тема «оболонка для відтворення аудіофайлів» є актуальною, оскільки містить в собі всі перераховані вище функції для зручності користувачів.

Метою даної курсової роботи є створення оболонки для відтворення аудіофайлів.

Об'єктом даної курсової роботи є об'єктно-орієнтоване програмування.

Предметом даної курсової роботи є процес проектування оболонки для відтворення аудіофайлів.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання :

1. Вивчити предметну область;

2. Провести порівняльний аналіз мов програмування;

. Розробити UML - діаграми;

· UML-діаграма прецедентів;

· UML - діаграма класів;

· UML - діаграма стану класів;

· UML - діаграма діяльності об'єктів.

4. Створити інформаційно - аналітичну систему «Аптека»;

5. Розробити довідкову систему;

. Створити інсталяційний пакет.

Структура та обсяг курсової роботи . Пояснювальна записка складається з вступу, двох розділів, висновків, списку джерел та трьох додатків.

У першому розділі наведено аналітичний огляд мов програмування, їх порівняльні характеристики, опис предметної області та формату mp3.

У другому розділі описуються UML - діаграми, обрана середовище розробки, створені класи і програмний продукт для відтворення аудіофайлів.

На закінчення підводиться підсумок виконаної роботи і додається список літератури, використаної при виконанні курсової роботи.

Обсяг курсової роботи складає 36 сторінок друкованого тексту, включає 4 малюнка і 3 додатки на 12 сторінках.


ГЛАВА I. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ І ОГЛЯД ІНСТРУМЕНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ


1.1 Аналітичний огляд мов програмування

аудіофайл програмування інсталяційний

Реалізація програмного забезпечення пов'язана з використанням однієї з мов програмування. Найбільш зручними для реалізації програмних систем, розроблених в рамках об'єктно-орієнтованого підходу, є об'єктно-орієнтовані мови програмування.

Об'єктно-орієнтована мова програмування (ОО-мова) - мова, побудований на принципах об'єктно-орієнтованого програмування.

В основі концепції об'єктно-орієнтованого програмування лежить поняття об'єкта - якоїсь субстанції, яка об'єднує в собі поля (дані) і методи (виконувані об'єктом дії).

У сучасних ГО мовах використовуються механізми: <...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Об'єктно-орієнтоване програмування. Порівняльний аналіз мов об'єкт ...
  • Реферат на тему: Розробка програми на мові програмування С + + з використаних об'єктно-о ...
  • Реферат на тему: Програмування на мові об'єктно-орієнтованого та візуального програмуван ...
  • Реферат на тему: Об'єктно-орієнтоване програмування у середовіщі програмування Delphi7
  • Реферат на тему: Використання технологій об'єктно-орієнтованого програмування для розроб ...