Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Виконання Економічної Частини дипломних проектів и робіт

Реферат Виконання Економічної Частини дипломних проектів и робіт

Міністерство освіти та науки України

Національний Технічний Університет

"Харківський Політехнічний Інститут "


Кафедра організації виробництва та управління персоналом


Методичні вказівкі до Виконання Економічної Частини дипломних проектів и робіт


Для студентов Спеціальності АХТС и ЕКМ денного та заочного відділення
Укладач ст. викл. О.Г.Нікітін


Харків НТУ ХПІ 2008

Загальні положення


Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) - це обов'язкова складових частин будь-якого інвестіційного проекту, тоб проекту, что потребує ПЄВНЄВ ФІНАНСОВИХ витрат. Основна мета розробки ТЕО - дати фінансову оцінку передбачуваності витрат та одержуваного корисностям результату, а такоже оцініті прібутковість проекту І, в кінцевому підсумку, економічну доцільність его розробки та Впровадження.

У Економічній частіні дипломного проекту проводитися техніко-економічних обгрунтування РІШЕНЬ по розробці та Впровадження Нової техніки, технології и ЗАСОБІВ автоматізації. Економічна частина проекту оформлюється окремим Розділом пояснювальної записки в обсязі 10-12 сторінок и Складається з таких розділів (нумерація умовна):

Розрахунки віконуються на Основі даніх, зібраніх при проходженні переддіпломної практики, у відповідності Із рекомендаціямі та нормативно-довідковімі матеріалами даніх методичних Вказівок, лекційнім матеріалом курсом "Організація виробництва и МАРКЕТІНГ ".

Оформлення пояснювальної записки винне відповідаті стандартам НТУ "ХПІ".

1 . Обгрунтування необхідності розробки


Нова техніка, технологія, засоби автоматізації, что розробляються и впроваджуються у виробництво, повінні приносити Певний корисний результат - ефект. Ефект может проявлятіся у поліпшенні умів праці працюючих (соціальний), в зніженні шкідлівого впліву виробництва на Навколишнє середовище (екологічний), у підвіщенні безпеки держави (оборона), та, врешті, в економії витрат ПІДПРИЄМСТВА на виробництво продукції та збільшенні йо прибутку (Економічний). p> Абсолютна величина економічного ЕФЕКТ без співставлення его з витратами ПІДПРИЄМСТВА НЕ дозволяє однозначно оцініті, наскількі вдалину оказался відповідній іноваційній проект. Таку оцінку дають показатели Економічної ефектівності (прібутковості) проекту.

При впровадженні інвестіційного проекту предприятие несе Разові витрати, пов'язані з розробка проекту, а такоже з придбанням и налагодженості необхідного обладнання, ЗАСОБІВ програмного забезпечення и таке інше.

Такі Разові витрати назівають Капітальними витратами або ІНВЕСТИЦІЯМИ. При вікорістанні іновацій предприятие отрімує Певний ефект, что зазвічай віражається прірістом прибутку. При розрахунках ефектівності звітність, врахуваті додаткові річні витрати ПІДПРИЄМСТВА, пов'язані з експлуатацією нового обладнання. Величина щорічного прибутку, додатково одержуваного підпріємством за рахунок Впровадження інвестіційного проекту, винна буті Достатньо скроню у порівнянні з Капітальними витратами ПІДПРИЄМСТВА та у порівнянні з іншімі можливіть варіантамі вкладень коштів у Розвиток виробництва.

У цьом розділі пояснювальної записки звітність, Стислий відповісті на Такі питання: для Якого виробництва розроблено Системи автоматизації; Які в неї основні Контури и параметри регулювання; Яким чином регулювання ціх параметрів виробляти до Поліпшення Економічних Показників виробництва; Які основні напрямки Отримання ЕФЕКТ при запровадженні проекту:

- економія витрат на виробництво продукції (сировина, реагенти, енергоносії: газ, пара, вода, Стислий повітря);

- ЗРОСТАННЯ ОБСЯГИ виробництва;

- Підвищення якості ПРОДУКЦІЇ;

- зниженя збитків від Забруднення навколишнього середовища и того подібне.


2. Розрахунок витрат на проектування

Розрахунок витрат на розробка проекту Зп за так званому "трудовому" методу оформлюється документом - кошторис витрат по ФОРМІ табліці 2.1.


Табл. 2.1 - Кошторис витрат на проектування

Найменування статей витрат

Сума, грн

Обгрунтування

1 Зарплата проектувальніків.

2. Відрахування на соціальні спожи.

3. Контрагентські роботи и послуги. p> 4. Витрати на відрядження. p> 5. Інші Прямі витрати. p> 6. Усього прямих витрат. p> 7. Накладні витрати. p> 8. Планові Накопичення. p> 9.Усього, кошторисна ВАРТІСТЬ проекту.

10. Податок на додану вартість. p> 11. Загаль, договірна ціна розробки Зп .
Заробітна плата працівніків візначається віходячі з кількості В...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Сутність і необхідність планування витрат проекту. Бюджет проекту, як осно ...
  • Реферат на тему: Кошторисна вартість будівництва і склад загальних витрат інвестиційного про ...
  • Реферат на тему: Техніко-економічне обгрунтування проекту з виробництва піноскла
  • Реферат на тему: Розробка заходів для контролю витрат по об'єкту на етапі техніко-економ ...
  • Реферат на тему: Техніко-економічне обгрунтування проекту з виробництва циклічних карбонатів ...